Nevezmeš si roucho vdovy jako zástavu

Tóra, Deuteronomium 24:17 – 24:18 Nepřevrátíš právo bezdomovce ani sirotka a vdově nezabavíš roucho. Ale pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a že Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vykoupil. Proto ti přikazuji, abys to dodržoval.

Vdovino roucho s ní zůstává po předchozím manželovi. To je to, k čemu je připoutána, ačkoli už to spadlo z duše, z Partzufu, ke kterému patřila jako ženská část k mužské části. To znamená, že roucho, jež jí zbylo, je částí clony (Masach), která kdysi byla jejím manželem.

Konec konců duše sestává z mužské a ženské části. Ženská část je touha a mužská část je záměr dávat. Jestliže tento záměr dávat zmizí nebo zemře, pak zůstává jen ženská část, která se nazývá vdova.

Nicméně protože patřila k mužské části, existuje v ní zbytková clona, a proto nikdo nemá právo ji vzít. Teprve až přijde další muž, změní její roucho. Toto je celý systém interakcí mezi starým a novým záměrem působícím na starou a novou touhu. To vše je koloběh duší.

Poznámka: Kdysi jste řekl, že jestliže žena měla několik mužů, pak geny předešlých mužů budou vloženy do jejího dítěte.

Má odpověď: Skutečně, jestli žena měla několik mužů, pak geny všech předešlých mužů se projeví v jejím dítěti. Proto je tak důležité, aby byla panna.

Panenství bylo ceněno ve všech dobách, ale dnes už se jeho hodnota zmenšila, nikoli kvůli zhýralosti a velkému egoismu, ale protože celý svět směřuje touto cestou ke svému sbližování a ucelenosti.

Není to proto, že by nás egoismus z našeho nitra nutil k takové uvolněnosti, ale je tomu tak kvůli účelu stvoření. Jedním z důvodů toho je, že se musíme stát plně obsaženými jeden ve druhém a sjednotit se.

[206955] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: