Daily Archives: 9. 8. 2017

Článek dne 8. 8. 2017

Křičíme: „Proč nedostáváme to, o co prosíme?“, – nechápete, že nám to není dáno, protože by to byla naše újma, protože musíme najít reakci na to, že jsme v neustálém kontaktu se Stvořitelem, v neustálém vztahu, po celou dobu pozvedáme chisaron a Vyšší čte naše prosby, které jsou ve skupině, On čte také naše nedostatky sjednocení ve skupině, a jak se více vědomě podílíme na tomto procesu, MAN a MAD, natolik v souladu s tím budeme odměněni realizací a rychlým vzestupem. Vzestup chisaronu k Vyššímu probíhá správně, jestli vychází ze záruky, záruka – to je vzájemné propojení všech jako jedno kli, nad všemi egoistickými touhami, které nás od sebe oddělují, nad všemi našimi úsilími, když nehledě na tyto touhy si představujeme naše vzájemné sjednocení. Snaha o záruku, o vzájemnost, o jednotu v nás projeví bezmocnost, neschopnost, nezpůsobilost a neúspěch a tento neúspěch musíme pozvednout vzhůru. To je ve skutečnosti požadovaný výsledek naší snahy, protože síla sjednocení může přijít jen shůry, pokud správně žádáme, ze samé hlubiny srdce, tehdy dostaneme odpověď, to jest sílu sjednocení, kterou používáme pro vztah mezi námi, okamžitě se správně spojíme s prvními deseti sefirot, s prvním AVAJA, „ a bude jméno Stvořitele pro tebe“. Nic není pro nás důležitější než uskutečnit záruku z naší strany, protože tehdy máme jistotu, že když vyvoláme sílu shůry, která uskutečnila sjednocení, tak nás naplní. V Tóře je 613 rad a 613 vkladů, které na nás působí, a my už patříme k Tóře a na našem společném srdci Vyšší světlo napíše písmena Tóry. (Pokračování textu…)