Článek dne 7. 8. 2017

Nakonec musíme vidět všechny pozitivní a negativní vlastnosti tak, že všechny jsou součástí desítky. Není důležité, že pro jednoho znamenají dobré a pro druhého špatné – je to náš celkové pozitivní a negativní majetek. Musíme si přát, abychom se nad tím sjednotili: „všechny hříchy překryje láska“, výše rozumu, výše všeho, co vidíme – a požádat světlo, vracející se ke zdroji. Toto světlo vše objasní, napraví nedostatky, vztahy, rozdíly tak, že se vše vzájemně spojí a urovná. To, že vidím nepořádek, rozpor, nenávist, odmítnutí, nepochopení, všechno toto – prostě musím přivést ke světlu, které se vrací ke zdroji. Nemám žádný zájem a chápu, že nemám možnost ani třídit, ani napravit, tím více naplnit po nápravě. Proto musíme vše pozvedávat vzhůru.

Veškerá naše práce je dokončena pozvednutím MAN. Ale k pozvednutí MAN musím být spojen s přáteli, hodit provaz každému, přijmout provaz od každého – zkrátka vše, co nám popisují. Jen takovým způsobem dosáhneme správného oslovení Stvořitele. Po té, co oslovíme Stvořitele více či méně správně, po mnohých osloveních bez úspěchu, v průběhu kterých jsme nabírali síly, obracíme se k Němu znovu a znovu a nesmíme zapomenout, že tím nenapravujeme sami sebe. Pak po tom všem dostaneme odpověď. Přijmeme ji a nyní, protože i naše malé pozvednutí v materiálním světě, kdy o něco více chápeme a cítíme, kde se nacházíme, pády a vzestupy – to vše se nám jeví jako působení světla, a ne, že něco sami děláme. V nás se nic neděje.

***

Naše touha přijímat je po rozbití doslova neživá a není naděje, že by z ní něco vzrostlo. Jen s pomocí světla, které se vrací ke zdroji, začíná růst malé rešimo, které se v něm nachází. To je doslova jak déšť, který kropí zemi. Vždyť odkud roste tráva tam, kde předtím nebylo žádného náznaku? Půda byla suchá, bez života semen, a když se objevila voda, začaly klíčit, prodírat se zemí, aby se vymanily. I my musíme neustále očekávat takový déšť a jen za takových podmínek můžeme existovat. Náš problém je v tom, že přemýšlíme, co mezi sebou tím způsobujeme. A co znamená „očekávat déšť“? Neustále žádat. Není důležité, že naše modlitby ještě nejsou správné – odpovídají našemu stupni, ale v nich se spojujeme s „Izrael, Tora a Stvořitel je jedno“ a očekáváme vysvobození. Hlavně, že směr je správný. Realizace ještě není skutečná, ale to přijde s pomocí stejného světla. To se nazývá očekávat vysvobození.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: