Daily Archives: 8. 8. 2017

Článek dne 7. 8. 2017

Nakonec musíme vidět všechny pozitivní a negativní vlastnosti tak, že všechny jsou součástí desítky. Není důležité, že pro jednoho znamenají dobré a pro druhého špatné – je to náš celkové pozitivní a negativní majetek. Musíme si přát, abychom se nad tím sjednotili: „všechny hříchy překryje láska“, výše rozumu, výše všeho, co vidíme – a požádat světlo, vracející se ke zdroji. Toto světlo vše objasní, napraví nedostatky, vztahy, rozdíly tak, že se vše vzájemně spojí a urovná. To, že vidím nepořádek, rozpor, nenávist, odmítnutí, nepochopení, všechno toto – prostě musím přivést ke světlu, které se vrací ke zdroji. Nemám žádný zájem a chápu, že nemám možnost ani třídit, ani napravit, tím více naplnit po nápravě. Proto musíme vše pozvedávat vzhůru. (Pokračování textu…)