Spojený národ Evropy

Otázka: z Facebooku: Často jste volal po vytvoření jediného evropského národa v Evropské unii. Znamená to, že každý z národů se musí vzdát svých tradic?

Odpověď: Tradice mohou být smíšeny. Zná dnes někdo nějaké tradice? To vše se postupně mění, transformuje a vyprchává.

Tradice mohou zůstat pouze, pokud jim dáme háv správných a dobrých vzájemných vztahů mezi nimi a pak nebudou na překážku. Rádi budeme přijímat tradice jeden druhého, protože nám budou pouze pomáhat vzájemně spolupracovat a být si bližší. V protikladu k tomu nás tradice dnes rozdělují. Proto Evropa, která je údajně sjednocená, je ve skutečnosti rozdělena a roztříštěna do části a s každým dalším dnem se situace v této unii stává horší a horší.

Nejužitečnější věcí by byl společný příklon k obecnému pravidlu „budeš milovat svého bližního jako sebe samého“ (Levitikus 19:18), přičemž vše ostatní by se prolínalo s tímto obecným pravidlem a spadalo by pod něj. Pokud princip „budeš milovat svého bližního jako sebe samého“ zahrnuje všechny ostatní principy, tradice by pak napomáhaly lidem k tomu, aby se více sjednotili.

Všechny tradice a kultury nezaniknou. Budeme vzájemně přijímat své zvyky a tímto způsobem si všichni obohatíme své životy. Budeme se cítit vzájemně bližší a lepší. Ale to se stane pouze, když bude správný cíl: stát se jediným národem vedeným principem „miluj druhé“.

Otázka: Je to vůbec možné?

Odpověď: Budeme povinni to udělat. Směruje nás k tomu vyšší síla přírody a nutí nás dosáhnout tohoto stavu.

[209411] From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/22/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: