Myšlenky a touhy

Baal HaSulam, Šamati, 153: Myšlenka má zvláštní úlohu: zintenzivňuje touhu. Touha zůstává na svém místě, nemá sílu expandovat a provádět její akci. Ale protože člověk přemýšlí a uvažuje o nějaké záležitosti, tak touha žádá myšlenku, aby poskytla nějakou radu k provedení touhy a touha tím roste, expanduje a provádí onu skutečnou práci…

Naše myšlenky mohou posilovat nebo oslabovat naši touhu podle toho, na co myslíme a čím se zabýváme. Jestliže neustále na něco myslím, mé touhy ohledně této věci rostou a vyvíjejí se a já už žiji v nich a začínám je ovládat.

Otázka: Jestliže mám touhu naplnit sám sebe a všechny mé myšlenky k tomu automaticky směřují, nemohu myslet na nic, co nenaplňuje mé touhy. Ale touhy jsou pod kontrolou Stvořitele. On je stvořil, takže všechno je pod Jeho kontrolou a vládou. Kde je tedy má svoboda?

Odpověď: Pouze v urychlení mého rozvoje. Pokud jste ve správné společnosti a ta vás správně ovlivňuje, tak urychlujete vývoj svých tužeb. Stvořitel na vás může působit mnohem intenzivněji, vaše touhy se budou měnit rychleji a vy tak začnete postupovat vpřed stále rychleji ve správném směru ke kýženému cíli. Vše je předurčeno, ale rychlost pohybu a způsob pohybu budou optimální.

Komentář: Veškerá náprava spočívá ve skutečnosti, že musíte myslet na druhé, ale já nemohu myslet na druhé, protože nemám tuto touhu, a tak nemám ani takové myšlenky.

Odpověď: Jestliže tím, že jste ve správné společnosti, přitahujete k sobě Okolní Světlo, pak ve vás vzejdou touhy a myšlenky, které určují, že je životně důležité být v kontaktu s přáteli.

Otázka: To znamená, že je nemožné změnit naše myšlení a touhy bez Stvořitelovy síly, bez Jeho pomoci.

Odpověď: Ne. Bez pomoci Stvořitele člověk zůstává zvířetem.

[206428] From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: