Kdo řídí svět?

Otázka: Někdy se ve zprávách uvádí, že Kabalisté řídí svět. Je to skutečnost nebo fikce?
Odpověď: Svět je ovládán pouze jedinou silou přírody. Všichni lidé mohou této síly dosáhnout, ale pouze podle úrovně jejich pozitivního vlivu.

Negativně nemůžeme ovlivnit nic. V našich silách je pouze urychlit náš vývoj skrze pozitivní akce. To je přesně to, co nás moudrost Kabaly učí.

Nakonec všichni dosáhneme našeho konečného stavu. Přiblížit se však tomuto stavu pozitivní cestou, lze pouze pomocí Kabaly.

Moudrost Kabaly nám byla dána z tohoto důvodu. Jsou to Kabalisté, kdo mají pozitivní dopad na svět a kdo urychlují jeho vývoj. Nicméně nic nemění. Nemůžete nic změnit, můžete jen urychlit jeho vývoj.

Otázka: Pokud nemůžeme nepříznivě ovlivnit vývoj lidstva, co potom dělají všichni ti tyrani a darebáci, kteří masivně hubí lidi?

Odpověď: Všechny negativní sily přírody, které se nám jeví v podobě historických postav minulosti nebo přítomnosti, posouvají historii k pozitivnímu předurčenému konci. Pohybujeme se pouze tímto směrem. S pomocí Kabaly může být ale naše cesta kratší, stejně jako jednoduší a pohodlnější.

[206640] From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: