Článek dne 26.7. 2017

Kabalista říká pouze jednu věc – prověřovat, nakolik jsi ve vztahu se Stvořitelem, tvůj postoj k němu, nakolik jsi vzdálen od cíle Stvoření, od tvé duše, to můžeš pouze tehdy, když jsi součástí skupiny, která si dala za cíl splynutí se Stvořitelem. Tehdy můžeš ověřit vzdálenost, vezmi metr, pravítko a zjisti, jak opravdu jsi vzdálen od lidí. Říkám ti, že jsem od tebe vzdálen, že je nutné udržet si odstup. Jsou lidé, s nimiž jsem si trochu blíž, a jsou takoví, které mohu obejmout, takoví, které mohu obejmout oběma rukama a přitisknout k sobě, takoví, se kterými jsem jeden celek v myšlení, touze, že já i on směřujeme ke Stvořiteli jako jeden celek, každý má své myšlení, svůj vnitřní život, ale ve snaze ke Stvořiteli….Jsou takoví a jsou takoví. Takže zkontroluj, protože jen v případě odstranění této vzdálenosti přijdete k realizaci svého života.

Ale slyšel jsem něco jiného, studuji už 10 let a se mnou se nic neděje.
S tebou se nic nestane, slibuji vám, a to je v pořádku. Souhlasíte?

Nesouhlasím
Píše Vám náš učitel, že jestli se chcete pozdvihovat, musíte odstranit všechny vzdálenosti mezi sebou v desítce, aby mezi vámi nic nebylo – jsi schopen? Dělej, co musíš, co je nutné, co jsi schopen, aby jsi přitáhl světlo vracející se ke zdroji, které tě napraví. Otázkou je, že musím učinit konkrétní činy proti vůli, doslova násilím se nutit k učení, k setkání s přátelí, k šíření a k jiným aktivitám? Řekněte, co mám dělat? Otevři články Rabaše a on ti řekne, co máš dělat. Musíš se pokořit, vyvýšit Stvořitele, dělej to násilně. Udělej si seznam, máme seznam 20 bodů, máme? Byl.

Já ho ještě píšu.
Ty ho ještě píšeš… Nemusíš ho psát, je již napsán. Plň těchto 20 položek každý den, kontroluj sám sebe, a jestli to nestačí, dělej to podle seznamu několikrát denně, protože ti říkají, že to máš dělat, a ty nechceš, ale děláš – a to už je modlitba, nechceš, nejsi ve stavu to udělat, kabalisté říkají, nemůžeš, ale máš sílu, máš vzdorování, chisaron – a to vás povede ke světlu, které se vrací ke zdroji.

Kvality, o které potřebuji usilovat
V rámci přípravy ke Kongresu skupinová komise (Voadat Hevra) informuje o začátku vnitřní skupinové hry. V této hře musí každý vidět následující kvality v každém příteli, a také se zavazuje dělat vše, co jen může, aby tyto kvality zrealizoval sám v sobě. Je to akce skupiny.

Kvality, o které potřebuji usilovat vzhledem ke skupině:

  • Každý okamžik ukazovat vnitřní důležitost cíle
  • Snažit se s přáteli hovořit pouze o sjednocení
  • Být přesvědčen, že vnitřní „já“ dominuje nad vnějším „já“ v každém jednání
  • Být stoupencem skupiny a stavět ji nad sebe
  • Připojit své srdce do každé skupinové akce
  • Snažit se pociťovat vnitřní práci a vnitřní výši až v tichu
  • Oddaně vykonávat každý skupinový úkol
  • Ukazovat vlídný vztah a osobní péči o přátele
  • Snažit se projevovat odpovědnost a důvěru k přátelům v jakékoliv situaci
  • Odcházet z ranní lekce pouze se záměrem sloužit skupině
  • Snažit se pocítit obdiv ke skupině a považovat sebe sama za nižšího, než jsou přátelé
  • Proslavovat přátele před druhými
  • Být vnímavý ke světové skupině a sloužit jí věrně a obětavě
  • Účastnit se (ale nikoliv se prostě jen „se vyskytovat“) každé skupinové akce
  • Správně se chovat ve vztahu se skupinou, dokonce i když se nacházíte v napjaté situaci, vykonáváte nějakou činnost v šíření nebo se nacházíte doma
  • Skupina – je váš život!
  • Obracet se s náležitou pozorností ke svému centru, aby se v něm žilo a pracovalo jako ve vašem vlastním domě
  • Nemíchat skupinu a činnost v šíření. Rozdělit vnitřní a vnější část.
  • Snažit se chovat k příteli stejně, jakoby to byl Rav

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: