Článek dne 24.7. 2017

Nikdy nebudu ovládat sílu, ale můžu si vybrat sílu, pod kterou se budu nacházet, tak je. Mám možnost pomocí prostředí přitahovat světlo, které se vrací ke zdroji a ono mi dá dodatečnou sílu – sílu dávání. To si vybírám a pak činím v síle dávání, kterou jsem přijal. Ale samozřejmě, nemám sílu, jen vybírám, pod jakým vlivem budu, pod jakou silou, kdo bude vládnout – to si vybírám. A nemusím se zamotávat mezi tím, jak se rozhoduju, jak postupuju, co se ve mně děje, vše to si vybírám, ale pracuji podle sil, které se do mne oblékají.Například, právě jsem v desítce, mám potřebu se zapojit, přitahovat vyšší sílu, světlo vracející se ke zdroji, aby mi pomohlo zapojit se, přijmout od nich touhu, sílu, směr a velikost Stvořitele, abych je probudil a všichni se pozvedli. Stvořitel ve mně probouzí touhu – to je pravda. Jak říkáš, ráno vstanu – možná vstanu? Začnu přemýšlet – možná přemýšlím? Ne! Ale navíc ti dají prostředky, jak přijít k nové touze. Přijít k nové touze – to je proti tvému komfortu, proti tvé přirozenosti. Právě tam vybíráš, kolik investuješ do této síly, jestli si to přeješ, nebo ne. Zde máme svobodnou volbu.
Co je to volba? Jak se dovídáme z článku „Svoboda vůle“, je to výběr prostředí, síly. Doslova přes sílu se přivedu do desítky. Nechci? Samozřejmě, že nechci, ale přivede mne síla. Nechci se s nimi objímat, ale objímám, nechci s nimi sedět, ale sedím. A tak dále. To je velmi obtížné. Jsou lidé, kteří s tím bojují po celá léta. Vidím tady takové lidi, kteří se rozhodnou: na další setkání s přáteli přijdu první a sjednotím se se všemi. Ale přijde hodina setkání a já se nemůžu hýbat a zůstanu doma. To je velmi obtížný boj, vidím to na mnoha lidech – na 100%, 90%, 80%. Každý to tak má a to je dobře, tento boj je nutný, ale je nutné ujistit se o tom, že každý pomůže příteli. To nám všem velmi chybí.

Co znamená spojit se s neduhy světa. Číst o tom, co se děje ve světě?
Ano, číst o tom, co se děje ve světě a šířit.

Co je to správné spojení s neduhy světa? Lítost?
Ano, jsi smutný, protože začínáš chápat, že celý svět strádá kvůli tobě.

To znamená, že musíme projít dobrou přípravou, abych to nevysvětlil tak, jak všichni komentátoři?
V každém případě, jinak se nebudeš nazývat Izrael.

Takže jsem připraven ve sjednocení, zapojil jsem se do strádání a pochopil, proč jich vyzývám?
Zatím ano.

A co mám dělat?
Prosíš Stvořitele, neprosíš pro sebe, jen prosíš o nápravu pro ně! Je to, jako bys prosil za desítku. Vždyť prosíš za přátele.
On je musí napravit, ne mně? Vždyť to já jsem nenapraven.
Jak se modlíš ke Stvořiteli? Aby dal sjednocení přátelům a tobě společně s nimi. To samé je ve vztahu ke světu: modlíš se za celý svět, aby je Stvořitel napravil a naplnil je. Tehdy i tvoje desítka spolu s celou skupinou se také zapojí, protože světlo samo projde přes nás k nim.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: