Podle zákonů našeho světa

Otázka: Jak by se měl manažer podniku chovat k dělníkům, kteří pracují pod ním? Jsou opravdu jako jeho děti, či bratři, nebo jsou jako části jeho duše?
Odpověď: Nemám kodex chování, který by určoval, jak by se měl manažer chovat ke svým zaměstnancům. Musí jednat podle zákonů světa, podle toho, co od něj jeho nadřízení požadují, jinak by nebyl manažerem a byl by propuštěn.

Otázka: Na jedné straně se musí manažer dívat na dělníky a pracovníky jako na své podřízené, jinak by neplnily úkoly, které před ně byly postaveny. Na druhé straně, pokud má sílu a autoritu, musí se o ně starat, jak je to jen možné. To ale nemá nic společného s moudrostí Kabaly.
Chtějí lidé, kteří dlouhou dobu studují Kabalu, vědět, jak se chovat k podřízeným? Mají k nim přistupovat vnitřně s láskou a péčí, ale jak přesně externě?

Odpověď: To, co se v Kabale učíme, se týká pouze skupiny kabalistů, kteří chtějí uskutečnit rady moudrosti Kabaly. Členové skupiny mohou tyto rady přizpůsobit pouze členům skupiny, a také snad rodině do té míry, do jaké s tím rodina plně souhlasí a doprovází člověka na této cestě.

Nedoporučoval bych zkoušet aplikovat moudrost Kabaly v práci, s rodinou a příbuznými, v sportovních klubech, nebo na jiných místech, které lidé navštěvují. Navíc není moudré kohokoli přesvědčovat, aby kdokoliv jednal podle zákonů moudrosti Kabaly.

Otázka: Jsem manažerem v podnikání 15 let. Zkoumám a studuji motivaci a psychologii zaměstnanců. Zaměstnanci studentů Kabaly pochopili, že jsme odlišní od jiných manažerů, a přístup zaměstnanců je velmi důvěrný, ale o duchovní otázky se nezajímají.

Odpověď: Oni se nemusí zajímat o duchovní otázky. Prostřednictvím přátelství lze trochu zklidnit atmosféru mezi zaměstnanci, ale ne více než to.
V žádném případě bychom neměli příliš zdůrazňovat zapojení moudrosti Kabaly do práce.

[205528] From the Kabbalah Lesson in Russian 1218/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: