Je dobrovolnictví prospěšné světu?

Otázka: z Facebooku: Je dobrovolnictví prospěšné světu?
Odpověď: Záleží na tom, co to je. Pokud pomáháte starým ženám přejít ulici, hladovějícím v Africe, bezdomovcům, zvířatům a tak dále, pak tato pomoc samozřejmě prospěšná není. Prozatím v tom lidi nechme pokračovat, i když můžeme vidět, že se svět díky tomu k lepšímu nezmění.

Abychom pochopili, jak se svět musí změnit, je nezbytné studovat svět samotný – podle jakých zákonů existuje, vyvíjí se, k jakému konečnému cíli postupuje a zda dobrovolnická práce pomáhá dosáhnout tohoto cíle. Pokud pomáhá, rozvíjejme ji. Pokud nikoli, proč je jí třeba? Vždyť prostě zavírá naše oči před opravdovými problémy a jejich řešením.

Co je přínosné pro svět, je pouze změna povahy člověka z egoistické na altruistickou. Toho lze dosáhnout pod vlivem Vyšší síly, kterou musíme sami na sebe přivolat. Vyšší síla, síla odevzdání a lásky, je před námi skryta a může se v nás projevit, pokud po tom toužíme.

Jak to udělat, jak to chtít, jak přivolat vliv dobré Vyšší síly na sebe, o tom hovoří moudrost Kabaly. Proto je moudrost Kabaly metodou, jak napravit člověka a lidstvo.

[205536] From the Kabbalah Lesson in Russian 3/27/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: