Základní zákon duchovního světa

Otázka: Jaký je mechanismus objevování zákona ekvivalence formy (podobnosti vlastností) v přírodě?
Odpověď: Zákon ekvivalence formy působí na všech úrovních, ale my nerozpoznáváme, že působí všude. Pokud Vy a já máme stejné vlastnosti, jsme si vzájemně blíž a rozumíme si navzájem. Je to možné popsat fyzickými těly a také chemickými elementy.

Nicméně zákon ekvivalence formy nepopisuje přírodu v našem světě, protože obecně platí, že se takové objekty (plus a plus) vzájemně odpuzují, ale popisuje přírodu v duchovním prostoru, což se děje podle úrovně podobnosti vnitřních vlastností, nikoliv fyzických.
V duchovnu existuje pouze přiblížení a oddálení objektů podle úrovně podobnosti nebo odlišnosti vlastností. To je základní zákon chování v duchovním prostoru.
Vzhledem k síle tohoto zákona nemůžeme v našem světě rozlišit vlastnosti, které v nás nejsou. Člověk může vidět jen to, co je v něm. Například krutý člověk nemůže vidět laskavost a soucit v druhých, protože k tomu musí existovat podobnost vlastností.
To je důvod, proč nevnímáme Stvořitele jako dobro, které činí dobro, dokud takoví nejsme my sami. Stvořitel je odhalen pouze jako štědrost dobra a vřelosti, která v nás chybí.

Otázka: Mělo by to být akceptováno jako axiom, nebo musí člověk věřit v zákon?
Odpověď: V současné době byste to měli přijmout jako axiom, aby byl použit jako základ pro to, co děláme.
Prostřednictvím kabalistické metody postupně vytváříme nový smysl. Tento smysl se bude trochu podobat vlastnostem Stvořitele a potom Ho začneme objevovat v nás do úrovně naší podobnosti a ekvivalence s Ním, dokud Ho plně nedosáhneme.

Otázka: Je to důvod, proč je pro lidi tak těžké porozumět kabalistovi?
Odpověď:Ve skutečnosti není možné kabalistovi porozumět. Dokonce i kabalista nemůže porozumět jinému kabalistovi, který je na vyšší úrovni, protože je vždy omezen pouze duchovními vlastnostmi, které jsou v něm již vytvořeny, a je připraven je cítit.

[204868] From the Kabbalah Lesson in Russian 12/25/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: