Když svému bližnímu půjčíte peníze…

Tóra, Deuteronomium 24:10 – 24:11: Když poskytneš svému bližnímu nějakou půjčku, nevejdeš do jeho domu, abys na něm vymáhal zástavu. Zůstaneš venku a muž, kterému jsi půjčku poskytl, vynese ti zástavu ven.

Tóra nemluví o dobrých vztazích mezi lidmi a neučí vás, že nemáte vstupovat do domu člověka, jemuž půjčujete peníze, abyste se vyvarovali toho, že byste mu ukazovali, že jste pány situace a že on vám dluží. Tóra nemluví o materiálních akcích.

Půjčení znamená dodat na síle egoistickým touhám, s cílem umožnit jim, aby byly později využity pro altruistické účely.

Vstoupit do domu znamená spojení se s egoistickou touhou. Nicméně ta musí vyjít ven a dát vám to, co jí umožňuje, aby byla na vás navázána. Proto nemáte žádné právo vstoupit do domu člověka, kterému půjčujete, protože pak byste mohli být ovlivněni jeho egoismem, protože byste vstoupili do jeho Kli nebo nádoby, jeho touhy, do jeho čtyř fází. Tato interakce musí být čistě vnější a vy si musíte vzít půjčku zpět bez zástavy a bez úroku.

Je psáno „zůstaň venku“, přičemž „venku“ odkazuje na majetek.

Rozlišujeme mezi soukromým a věřejným majetkem (například náměstí a ulice). Dvorky jsou typy majetku, které patří několika domácnostem. Existují také majetky jako pole, která jsou za městskými hranicemi, ale stále patří určitému vlastníku.

Existují také majetky, které nepatří nikomu, což znamená, že patří veřejnosti. Existují majetky, které patří Kohenům (kněžím), což znamená Chrámu, a tak dále. Jinými slovy, všechno je někým vlastněno, protože vše má duchovní kořen. Traktát Šabat v Talmudu o tom hovoří.

Takto je rozdělen náš vnitřní svět, a proto ho tímto způsobem vidíme zvenčí. Ve skutečnosti žádný vnější svět neexistuje – my ho jen takto vnímáme. Jestliže napravíme sami sebe, postupně zjistíme, že toto je svět, ve kterém existujeme i externě.

[206790] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: