Můžeme nabídnout moudrost Kabaly všem?

Otázka: Je možné nabídnout studium moudrosti Kabaly všem? Proč učíte a předáváte tyto uzavřené a skryté informace tak enormnímu počtu lidí na internetu?

Odpověď: Jednám v souladu s tím, co mi nařídili moji učitelé. Jsem student Rabaše. Rav Baruch Ašlag byl můj učitel. Studoval jsem s ním 12 let a sloužil jsem mu jako jeho osobní asistent, jeho sekretář. Musím šířit všechny znalosti, které jsem od něj získal a zejména od jeho otce Baal HaSulama, napříč celým světem, bez jakéhokoliv omezení úplně každému! To je to, co je psáno v jejich pramenech a já zkouším dělat to nejlepší, co jen mohu.

Napsali, že by bez tohoto šíření svět dosáhl velmi špatného stavu. Proto musíme odhalit tuto moudrost za každou cenu. Je to nezbytné, protože jinak se dnešní svět vymkne kontrole.

Ačkoliv svět sklouzává do egoistického stavu po tisíce let, bez přidání druhé altruistické síly již nemůže být dále řízen, protože se svět stal integrálním a uzavřeným. V uzavřeném integrálním systému jsou zapotřebí dvě síly, pozitivní a negativní.

Tak se moudrost Kabaly stala stejně důležitou jako všechna ostatní poznání.

Baal HaSulam v předmluvě ke knize „Panim Meirot uMasbirot“ píše: …pouze prostřednictvím rozšiřování moudrosti Kabaly masám  můžeme dosáhnout úplného vykoupení… Oba, jak jednotlivec, tak i národ, nesplní záměr, pro který byli stvořeni, vyjma dosažení internality Tóry a jejích tajemství…

Proto musíme otevřít semináře, napsat knihy, abychom urychlili šíření této moudrosti po celém světě.

[200243] From the Kabbalah Lesson in Russian 10/2/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: