Rozvinutý egoismus – Příčina globálního oteplování

Z „Krize a její řešení“ (Fórum ve městě Arosa 2006). S využitím všech forem sdělovacích prostředků, reklamy, přesvědčování a výchovy, musí nová sociální perspektiva:

1. Odsoudit egoistické aktivity otevřeně a pevně.
2. Chválit altruistické aktivity jako nejvyšší hodnoty.

Téma „Dávání zpět do společnosti“ musí zaznít jako jediná a nejvyšší společenská hodnota.Samozřejmě, pokud bychom dostali takovou výchovu již od dětství, v mateřské školce, ve škole a dále všemi formami sdělovacích prostředků – novinami, rádiem, televizí – přičemž by téma dávání zpět do společnosti stále znělo nad pozadím šumu všech ostatních událostí, potom by celé lidstvo získalo zcela jinou podobu.

Musíme k tomu dospět skrze realizaci zla, stále více a více odhalovat, že žádný z našich plánů nebude realizován.

Člověk nebude moci realizovat dokonce ani své nejednoduší egoistické plány: touhu uspět, vyhrát, potěšit se v něčem. Vyvstává otázka: Proč? Nejprve je nutné si uvědomit, že příroda má své vlastní plány, podle kterých se vyvíjíme. Neexistuje nic, co s tím můžeme dělat, musíme je následovat, namísto snažení se vytvořit si vlastní.

Najednou se shromažďuje skupina lidí, kteří chtějí získat moc. Organizují stranu a prezentují svůj program jak změnit svět, zemi a lidi. Kam se ale podějí tyto plány, které se jim zdají být tak správné? Cožpak se lidská společnost nemusí vyvíjet podle přírody? A kdybychom šli proti ní, neodsoudilo by nás to k utrpení?

Stále ještě v našem světě vidíme, jak každá strana a každý vůdce, který se dostane na několik let k moci, ničí to, co může být zničeno a odchází. Je nahrazen novou stranou s novými krásnými sliby, že vše opraví, ale to jen dokončí destrukci. Nikdo se nestará o to, co se stane, poté co odjedou. Není zde dostatek odpovědnosti, nebo pochopení toho, co je třeba udělat.

Není žádné povědomí o tom, že v přírodě existuje specifický program rozvoje lidské společnosti, stejně jako pro každou jinou část. Všechny naše výzkumy o přírodě dokazují, že ví co dělá a vyvíjí vše v souladu s jasným plánem, který byl v platnosti již předtím, než se lidé objevili na zemi.

Planeta země se vyvinula podle zákona vývoje neživé úrovně, potom vegetativní, zvířecí a konečně lidské. Celý vývoj byl naprogramován.
Neživá příroda, rostliny a zvířata trpí pouze v důsledku lidských bytostí a kdyby nebylo nás, netrpěli by. Protože v nich nejsou žádné egoistické síly, nebrání se programu přírody a instinktivně poslouchají všechny její zákony.

Ale člověk přichází do tohoto světa s cílem rozvíjet svůj egoismus a pochopit, že se tím staví do opozice proti přírodě. Je to tak uděláno záměrně, aby mohl srovnávat svoji přirozenost se zbytkem přírody a přišel tak ke své vlastní touze následovat její program, který je nazýván přilnutí stvoření se Stvořitelem.

Práce Kabalisty je přinést toto poznání celému lidstvu. V současné době jsou pro to vytvořeny všechny podmínky, jak pozitivní tak i negativní. Negativní podmínky jsou odhaleny v roztříštění lidstva, globální krizi.
Pozitivní podmínky jsou odhaleny v globálním systému propojení, internetu, schopnosti ovlivňovat lidi mimo obvyklé kanály hromadných sdělovacích prostředků, které sledují své vlastní sobecké cíle a propagují názory těch, kdo jim zaplatí.

Vše co je třeba, aby bylo uděláno, je „odsoudit egoistické jednání otevřeně a důrazně, chválit altruistické jednání jako nejvyšší hodnotu. To pomalu zasáhne lidstvo.

Tím nejdůležitějším bodem k předání je v tomto výkladu to, že toto přichází ze zákonů přírody, ze kterých nemůžeme uniknout. Nejedná se o plán nebo zásady, které by hlásala nějaká politická strana, ale jsou to výsledky intenzivního zkoumání přírody. A nikdo se nás neptá, zda s tím souhlasíme či nikoliv – jsme zavázáni přivést lidskou společnost do souladu se zákony přírody.

Pokud lidská společnost vstoupí do tohoto procesu, který je následován neživou, vegetativní a zvířecí úrovní přírody, pak všechny úrovně začnou fungovat správně. Proto, pokud napravíme člověka, pak nebudou žádné klimatické katastrofy, hrozby globálního oteplování, nebo doba ledová.

Globální oteplování není závislé na vnějších akcích lidí, nebo výfukových plynech v atmosféře, ale pouze na vzestupu a pádu člověka. Příčina není ve vývoji naší průmyslové technologie, ale v našich egoistických interakcích mezi sebou – a to je plamenem našeho egoismu, který zvyšuje teplotu v přírodě.

[203751] From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 2/3/16, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document),” “What Is to Be Done?” Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: