Práce člověka a práce Stvořitele

Otázka: Co je vnitřní prací člověka, prací duše?
Odpověď: Kabalisté nazývají úsilí jdoucí proti vlastní touze prací.

Řekněme, že si chci lehnout, ale přesto vstanu a jdu do práce. V našem světě tomu říkáme vyvinout úsilí. Zapomínáme ale, že jestliže vstanu a jdu do práce, tak to už je má vůle. To znamená, že já překonávám svou touhu lehnout si na gauč a sledovat fotbal a rozhodl jsem se, že by bylo lépe jít do práce a vydělávat peníze. Jinak bych nebyl schopen vstát a jít do práce a tam plýtvat svou energií.

Takto tedy vyměním jednu touhu za jinou, protože v tom vidím jasný přínos. Toto je fyzická práce v našem světě, práce, kterou každý vykonává: atleti, umělci, dělníci, nezáleží na tom, kdo a jak. Pokud se člověk může překonat a něco dosáhnout, je to jeho materiální, fyzická práce. Ale co když nemůže? Přibližte se k němu s bičem a bude chtít.

Jinak řečeno, pokud zostuzením, odsouzením, způsobováním utrpení nebo ovlivňováním člověka nějakým jiným způsobem je možné změnit jeho touhu a přinutit ho vykonávat určitou činnost, pak se to nazývá prací v našem světě. Nakonec to bude chtít udělat, aby se vyhnul utrpení.

Už z podstaty není možné duchovní práci vykonávat. Člověk ji sám o sobě nemůže udělat, protože to za něj dělá vyšší Světlo či Stvořitel. Proto je tato práce nazývána Stvořitelovou prací. Podstata věci je, že musím žádat Stvořitele, aby tuto práci pro mě vykonal. Což znamená, že mé žádosti a prosby jsou přípravou na to, aby mě napravil – to je má práce.

Tu práci musí vykonat On, protože vlastnosti absolutního dávání a lásky nejsou v rámci mé přirozenosti vůbec přítomny. V souladu se způsobem, jakým jsem stvořen, nejsem schopen vykonávat duchovní práci.

Proto musím přesvědčit vyšší Světlo, že skutečně chci, aby to  mým jménem udělalo. Proč by toto dílo bylo psáno mým jménem? Protože se mi podařilo přesvědčit Stvořitele. Udělal jsem vše pro to, aby se to stalo, a proto je to považováno mou práci, ačkoli se to nazývá „prací Stvořitele“. To znamená, že On ji vykonává, ale já prosím a žádám, aby se to stalo.

Toto je jediná možnost pro svobodnou vůli v našem světě, v našem stavu.

[204704] From KabTV’s lesson in Russian 12/18/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: