Co je nenávist?

Otázka: Co je nenávist?
Odpověď: Láska a nenávist jsou síly, které pohánějí člověka a řídí tento svět. Utrpení, které prožívám, mě nutí nenávidět zdroj utrpení. Radost, kterou prožívám, mě nutí, milovat zdroj radosti. Tímto způsobem jsou tyto síly projeveny v našem egoismu. Všechno hodnotím jen podle toho, zda se cítím špatně nebo dobře v důsledku toho, s čím se potkávám, v důsledku mého pocitu naplnění.

Komentář: Člověk je slovem „nenávist“ spíše vyděšen a otřesen a považuje ho za velmi extrémní situaci jako válku nebo vraždu.

Odpověď: Člověk musí vystoupat trochu do filozofické roviny, protože jsme součástí přírody, ve které existují dva pocity, láska a nenávist, nebo bolest a potěšení, která nás neustále řídí, a kdyby nebylo těchto dvou protikladných jevů, nebyli bychom schopni existovat. Nebyli bychom schopni cítit život, pokud by neexistoval tento neustálý pocit lásky a nenávisti.

Otázka: Proč často říkáte, že skutečná nenávist existuje pouze na cestě k lásce?
Odpověď: Protože nenávist je k tomu určena. Pokud naše touha potěšit se není naplněna, pak trpíme, a pokud naplněna je, radujeme se. Na tom je založeno úplně všechno.

Je to velmi jednoduché. Existuje malá buňka, a jestliže ji nenaplňujeme, tak trpí a  nenávidí zdroj, který ji nenaplňuje. Chce ten zdroj změnit, přeměnit jej a zničit jej, jen aby netrpěla. Ale pokud se objeví zdroj, který ji naplňuje, pak ten vztah k němu je nazýván láska.

Neexistuje nic jiného než toto.

Nicméně ještě existují různé systémy paměti a systémy obnovy, které budují vztahy mezi námi.

Otázka: Znamená to, že my neustále cítíme lásku a nenávist ke Stvořiteli?
Odpověď: Vše, co cítíme v tomto fyzickém světě, je to, co cítíme ke Stvořiteli, protože neexistuje nic jiného kromě Něj. Vše kolem nás je Jeho odhalování ve vztahu k nám. On nám posílá pocit utrpení nebo potěšení, ke kterým mi cítíme nenávist, odpor, nebo opak, přitažlivost a lásku.

Otázka: Jestliže někoho nenávidíme, znamená to, že nenávidíme Stvořitele?
Odpověď: Samozřejmě, protože neexistuje nikdo jiný kromě Něj. On je jediný, který vše pro nás zajišťuje, všechno naše konání by mělo být děláno pouze s myšlenkou na Stvořitele.

Jestliže člověk začne sám sebe zaměřovat pouze na Stvořitele a chápe, že pouze On před ním existuje, pak všechno bude plné míru a dobré, protože člověk ví, jak zacházet se svým vztahem ke Stvořiteli. On ví, co musí udělat, aby Stvořitel byl vnímán jako dobrý, naplňující, milující a laskavý ve vztahu k němu. O tom nás učí moudrost Kabaly.

[201246] From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/18/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: