Osvobození

thumbs_laitman_214Jsou dva přístupy k životu. První přístup je věnovat většinu naší pozornosti tomuto světu, dostávat z něj co nejvíce potěšení, jak je to jen možně. To je důvod, proč lidstvo dobývá vesmír a prozkoumává hloubku atomu. To vše je práce s hmotou.

Moudrost Kabaly ale říká, že na místo lítání ke vzdáleným hvězdám se potřebujeme ponořit do hloubky lidské bytosti. Uvnitř nás se odkryl svět, vidíme svět uvnitř nás samých. Člověk vnímá realitu svým vědomím, a proto změnou vnímání, mění realitu.

Realita je odrazem našich vnitřních kvalit. Nápravou našich vnitřních kvalit, začínáme vidět duchovní svět. A návratem k naší původní egoistické vlastnosti vidíme tento svět.

To je důvod, proč i ve vztahu k Tóře existují dva přístupy. Jsou zde ti, jež dodržují přikázání Tóry pouze v jejich činnostech v domnění, že Tóra popisuje vnější dodržování. A to je důvod, proč právě taková Tóra je nazývaná vnější, protože je dodržována pouze skrze fyzické akce a slova. Jsou zde ale lidé, nazývání Kabalisté, kteří věří, že následování Tóry je vnitřním činem, který se provádí změnou lidské přirozenosti.

Prací ve skupině podle metody Kabaly a přitahováním Světla, které napravuje, začíná člověk plnit Tóru a její přikázání nejen rukama, nohama a slovy, ale touhou, která je napravena pomocí Světla a rozdělena do 613 částí. A to je důvod, proč se říká: „názor Tóry je opačný názoru většiny“.

Externí přístup je také spojen se studiem běžných přírodních věd, touhou prozkoumat hlubiny neživé, vegetativní a živočišné úrovně a změnit svět tím, že měníme přírodu externě.

Na rozdíl od toho moudrost Kabaly říká, že v případě, že svět je výsledkem našeho vnímání, pak je třeba opravit naše vnímání, naše vnitřní kvality. Pouze tímto způsobem můžeme změnit svět, lidstvo, člověka a celou realitu do takové míry, že začneme prožívat svět jako věčný, dokonalý a neomezený.

Z tohoto důvodu se názor většiny liší od názoru Tóry a nelze s tím nic dělat, není možné je dát dohromady. Krůček po krůčku na lidstvo působí vyšší Světlo, rozvíjí ho směrem k potřebě uznat pravdu a uvědomit si, že celá realita existuje uvnitř. Není nic mimo nás, všechno je vnímáno uvnitř našeho vědomí.

Přechod od všeobecného světonázoru, přijatého celým lidstvem, jež vnímá svět vůči sobě jako externí, ke světu coby produktu vnímání uvnitř lidského vědomí, se nazývá osvobození. Oči většiny se otevřou a začnou se přibližovat pravdě.

Poté bude odhalena moudrost Kabaly nejen konkrétním jedincům, ale všem, a celému lidstvu vysvětlí své poslání a účel člověka v této realitě.

Každý si uvědomí, že náš svět není tato planeta Země, kde je nám souzeno se narodit a umřít, ale že se jedná o malou zastávku, výchozí bod, ze kterého se musíme začít vyvíjet dále.

From the Daily Kabbalah Lesson 1/30/17, Lesson on the Topic: “Daat Baalei Baitam Hafuha Midaat Torah (The Mind of the Landlords Is Opposed to the Reason of the Torah)” Originální článek zde.

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: