Od koho přijímáme dary?

thumbs_laitman_565_01Otázka: V duchovnu cítíme chuť Stvořitele Samotného, nebo to, co nám dává?
Odpověď: Je to totéž, a proto je také psáno: „Ochutnej a uvidíš, že Stvořitel je dobrý (Žalm 34:9)“, uvidíš, jak dobrý On je.

Otázka: Mohu se těšit vztahem s tebou a dary, které mi dáváš na fyzické úrovni. Co mi dává potěšení v duchovním světě?
Odpověď: V duchovním světě něco takového neexistuje. To, co přijímáš ode mě, jsem já. Konec konců dokonce i v našem světě je to totéž. Můj obraz je v tobě vytvořen jako důsledek toho, co ty dostáváš ode mě a mé bytí mimo tebe je pouze iluzí. Zdá se ti, že existuji, ale ve skutečnosti neexistuji.

Otázka: Cožpak já nepřijímám dar ve formě objektu, který mne těší?
Odpověď: Dostáváš ho od Stvořitele. Ale mezitím tento dar existuje uvnitř tebe jako fyzický dar uvnitř tvých emocí a zdá se ti, že ti to bylo dáno mnou. Tímto způsobem se Stvořitel staví před tebe.

[203880] From the Kabbalah Lesson in Russian 11/20/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: