Jsme svědky zrození nové éry

thumbs_laitman_537Protože vývoj člověka probíhá v souladu s programem řízení přírody, více a více lidí se cítí nešťastní, prázdní a v depresi. Tento pocit touží uhasit drogami a terorismem.

Krize v rodině, vzdělání, vědě, umění a hrozba ohrožení z ekologických nebo jaderných katastrof jsou také následky tohoto stavu.Dokud člověk následuje egoistický vývoj a využití svých tužeb, příroda sama vytváří ohrožující atmosféru kolem něj. Výsledkem je, že je člověk zavázán uvědomit si své místo v přírodním systému a vnímat svůj egoismus jako jediné zlo. Tím, že nás vystaví utrpení, nás egoismus tlačí k tomu, abychom hledali metodu jeho nápravy a napravili spojení s přírodou.

Z historie je zřejmé, že proces vývoje se děje postupně, plynule a hladce, ale někdy dochází ke skoku, který nás transformuje do nové kvality. Výsledkem je, že jedna éra nahradí druhou. Jsou známá různá období vývoje vesmíru – geologická epocha a období vývoje rostlin a živočichů, stejně jako lidstva.

Zřejmě má vývoj konkrétní důvod a vše se vyvíjí podle daného programu. Někdy v tomto procesu nastane náhlý přechod na další úroveň v důsledku mimořádných událostí. V současné době jsme v jednom z těchto revolučních stavů.

Tento stav je způsoben přirozeným vývojem tužeb, které pochází od přírody, Stvořitele. Nicméně, tento vývoj je zásadně odlišný od toho, na nějž jsme zvyklí a vyžaduje od nás novou formu účasti na něm. Lidstvo nechápe, co přesně se děje, a každý je docela zmatený. Koneckonců, dochází zde ke změně absolutně ve všech oblastech ve stejnou dobu.

Není to nic, co se stalo předtím. Dříve revoluční průlom nastal v jedné konkrétní oblasti. Například vývoj lidstva byl do značené míry ovlivněn vynálezem parního stroje, potom elektřiny, poté rádia. Takže krok za krokem tyto vynálezy vstupovaly do našich životů.

Ale dnes se změny objevují úplně všude ve stejnou dobu. A co je nejdůležitější, nemůžeme v našich životech nic řídit, ani v rodině, zemi, světě, finančním systému, průmyslu, kultuře, vzdělání a obchodě. Nerozumíme změnám, ke kterým dochází. Proto není překvapující, že v mnoha zemích velké množství lidí protestuje proti změnám. Mají pocit, jako kdyby se ten starý svět hroutil a mizel a místo toho přicházel nový a horší svět. Všude, zejména v Evropě a Americe, tyto síly, tedy ty síly, představující ty části obyvatelstva, které tvořily minulý stav světa, vystupují na protest, protože nerozumí tomu, co se děje, co se bude dít dále, nebo co mají dělat.

To je skutečně velmi velký problém. Koneckonců, dostali jsme se do takového stavu v procesu přirozeného vývoje, kdy má člověk možnost se rozvíjet, jak se mu zlíbí. Nicméně, každý má své vlastní touhy a každý dělá to, co uzná za vhodné.

Vypadá to, že země, vláda a různé výbory jsou povinny postarat se o lidi, ale nic nepomáhá. Nějaká vše prostupující síla, zvaná média, pozvedá a začíná formovat veřejné mínění, každého soudí a vykonává svůj rozsudek.

To ukazuje, do jaké míry je naše společnost narušená, neorganizovaná a hroutící se. Musíme se snažit budovat nové vztahy mezi všemi částmi společnosti, na všech úrovních, od těch nejsoukromějších a nejintimnějších ve vztahu člověka k sobě samému, v rodině, v práci a všude. Žádný ze zákonů, který fungoval předtím, dokonce i jen před několika málo lety, už nyní nefunguje.

První věc, kterou potřebujeme přijmout je, že se jedná o přirozený vývoj, do kterého musíme dospět. Samozřejmě, že si to nikdo nepřál. Všichni si mysleli, že liberalismus a demokracie jsou úžasné. Ale teď se ukazuje, že demokracie nám škodí. Již nám vice nevyhovuje, alespoň ne ve své současné podobě.

Zřejmě se to musí vše změnit a to je součástí přirozeného průběhu evoluce. Proto musíme přejít na další stav. Moudrost Kabaly o tom vypovídá, protože vysvětluje celý proces vývoje, kterým je nám souzeno si projít od počátku stvoření až do konce.

To je důvod, proč je moudrost Kabaly tak nezbytná pro lidi v dnešní době. Bez ní by bylo lidstvo naprosto zmatené a nevědělo, co má dělat. Pokud se nezačneme z moudrosti Kabaly učit v jakém stavu jsme a co leží před námi, přinese nám to mnoho utrpení a trápení.

Zákony přírody jsou konstantní a definované. Nemění svůj směr a společnost by se měla rozvíjet pouze tímto směrem. Pokud nebudeme souhlasit s tímto směrem, do kterého nás příroda směřuje, nepřinese nám to nic dobrého. Musíme pochopit, že nemůžeme jít proti přírodě, protože je silnější než my.

Je proto nutné zkoumat zákony vývoje a pokusit se je realizovat. Pak uvidíme, že skutečně postupujeme a nejdeme zpět.

[201303] From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/22/17, “Mismah Arosa” (Arosa Document), “Altruists and Egoists in Society. Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: