Síť ze správných sil

thumbs_laitman_934Otázka: Můžete sdělit základní principy vzdělávacích metod moudrosti Kabaly?
Odpověď: První zásada: člověk nemůže vzdělávat sám sebe a učitel či školící osoba ho nemůže vzdělávat! Udělat to může skupina nazývaná „Desítka“ jejímž je potřebným členem. Průvodce, který je mimo skupinu vysvětluje, jak by na sebe měli vzájemně působit a usilovat o pozitivní vrchní sílu. Negativní vyšší síla již v nás existuje. Je to náš egoismus.

Jak můžeme přitahovat pozitivní vyšší sílu? K tomu dochází v důsledku správné interakce v rámci skupiny, dokud se deset egoistů sjednotí jako jeden. Spolu s tím, každý anuluje sám sebe s respektem k druhým a zkouší zvýšit důležitost ostatních devíti lidí v jeho očích. Snaží se vytvořit rovnocenné propojení ze všemi z nich, přemýšlí o nich rovnocenně a naprosto vyrovnaně.

Všech deset lidí buduje vzájemné propojení mezi nimi za stejných podmínek. Každý z nich je vyšší než ostatní, když ukazuje, jak jim chce dát vše co má, a každý je nižší než ostatní, tím že demonstruje touhu naslouchat každému a každý z nich je rovnocenný v tom, že chce vytvořit správné propojení a vzájemné vazby mezi sebou. Zde jsou tři síly přítomné v této sítí, pozitivní, negativní a neutrální.

Takže do té míry, do které jsou připraveni, postupně kultivují a tvarují všechny propojení sítě ze správných sil. Tím že procházejí skrze výstupy a pády na své cestě a překonávají všechny možné problémy společně, světlo pak na nich pracuje pozitivním způsobem, protože po něm touží.

Světlo nakonec v nich začíná být odhaleno a v podstatě každý z nich dává negativní sílu ze sebe a všichni obdrží pozitivní sílu společně. Začínají existovat uvnitř spojení, společné kolektivní pozitivní síly a společné negativní síly, která je udržuje v rovnováze. Tímto způsobem ze dvou sil, vytvářejí a vyvažují systém nazývaný duše.

Takto pociťují horní svět a tok zázračných sil, emocí a pocitů. Jedná se o metodu sjednocení.

[199646] From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: