Není zde žádná jiná metoda!

thumbs_laitman_282_02Otázka: Můžeme říct, že dnešní generace nemůže dosáhnout duchovnosti bez Rabašovy metody?
Odpověď: Ano, je to pravda. V dnešní době zde není jiná metoda. Náboženství, ani jakékoliv jiné duchovní studie již nefungují a jsou prakticky omezeny na různé rituály.

Připomínka: Jsou zde ale tací, kteří s vámi mohou nesouhlasit a říkají, že zde jsou i jiné metody, jako je metoda Ramchalova, metoda Baala Šema Tovy, a dalších.

Odpověď: Lidé to sice říct mohou, ale bohužel dnes zde nejsou jiné metody pro dosažení duchovna. V minulosti je kabalisté vytvořili prostřednictvím svého nitra a přizpůsobili je pro sebe.

Baal Šem Tov učil kabalisty, ale vlastně nic za sebou nezanechal. Měl mnoho studentů, kteří sepsali jeho doporučení a rozvinuli je do různých směrů, a tak se objevilo mnoho proudů chasidského judaismu.

Ale studium metody Baala Šema Tovy není správnou kabalistickou metodou a dnes nemůže být použita. Za toto prohlášení beru plnou odpovědnost. Tato metoda je velmi blízká Baalovi HaSulamovi, protože on byl ve své době také mezi Chasidy, ale dnes to není přijatelné.

Baal Šem Tov a Ramchal byli velcí kabalisté, no nezanechali po sobě přesné popsanou metodu, jako ji zanechali Baal HaSulam a Rabaš; to až oni sesbírali, sumarizovali a připravili vše pro naši dobu a naši generaci.

Z tohoto důvodu je škoda ztrácet čas a promarnit svůj život při hledání něčeho jiného. Neexistuje pro nás v dnešní době žádná jiná metoda.

[200647] From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: