Nový život #805 – Z Řecké kultury ke kultuře Lásky

laitman_2014-07-21_novaya-zhizn_02_wDr. Michael Laitman v rozhovoru s Oren Levi a Nitzah Mazoz

Příroda nás tlačí evolucí k vývoji. Chápeme-li, kde je tlak na náš vývoj, můžeme si ušetřit spoustu bolesti. Stejně jako se vegetativní úroveň vyvinula z nehybné úrovně přírody, tak i my můžeme dnes postoupit na další úroveň. Doposud jsme se vyvíjeli podle řecké kultury, ale nová úroveň vývoje vyžaduje vývoj všech nových myšlenek a pocitů dle moudrosti Kabaly.Moudrost Kabaly nás učí jak přijmout naplnění, ne naplněním sebe sama, ale naplněním druhých. Náš pokrok pramení ze skutečnosti, že člověk chce poznat tajemství života a pochopit proč žije. Síla, která vyvíjí vnímání člověka je Vyšší síla, kterou musíme pochopit jak na nás působí a to nás změní.

Budoucí kultura bude kultura „miluj bližního svého jako sebe sama“. To je nejpokročilejší kulturou. V tomto novém životě, člověk obdrží celkové, věčné neomezené naplnění a uspokojení. Vyšší síla je síla lásky a odevzdání. Ta nás mění, dokud nejsme v nekonečném pocity lásky.

From KabTV”s “New Life #805 – From The Greek Culture To The Culture Of Love,” 12/22/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: