Proč člověk potřebuje být vzdělán?

thumbs_laitman_546_02Otázka: Lidé nemají rádi, když je vzděláváte. A co myšlenka vzdělání znamená podle moudrosti kabaly?
Odpověď: Když se například podíváme na zvířata, uvidíme, že se rozvíjejí instinktivně, a tak se učí jistým dovednostem od svých rodičů. Matka bere mláďata lovit a všemožně jim pomáhá. Příroda je učí, jak se správně přizpůsobit prostředí. Můžeme vidět, jak rozvinutý tento instinkt je, především u savců.
Tento instinkt nicméně u člověka neexistuje. Kdybychom zůstali na zvířecí úrovni, byli bychom samozřejmě stejní, ale protože my se rychle vyvíjíme v naprosto odlišných směrech, tak často postrádáme pochopení pro to, jak bychom spolu měli navzájem vycházet.
U zvířat je interakce velmi jednoduchá: přítel nebo nepřítel, vaše smečka nebo cizinec. Mezi lidmi existuje mnoho možných vztahů. Mezi zvířaty existují spojení buď pozitivní, nebo negativní. Jsou instinktivní, kdežto člověk je musí rozvíjet podle systému, který je mu neznámý, především v dnešní době, kdy se svět stává stále více vzájemně a integrálně propojený.

Lidská podstata je naprosto opačná správným vztahům mezi námi, ve kterých lidé k sobě přistupují laskavě, přemýšlejí o druhých jako o dobré rodině – stejně jako o svých příbuzných, kteří jsou úzce propojeni a vyvolávají stejnou odezvu u druhých. Bohužel takto napravený postoj není součástí naší přirozenosti a ve skutečnosti jsme nejzkaženější zvířata. Takový postoj u zvířat nenajdeme. Zvířata si vzájemně neškodí, necítí závist nebo žárlivost. Jejich vztahy jsou pouze na instinktivní rovině a nic víc.

Zvířata zkoumají, kdo je silný a kdo slabý, a na základě toho se utvářejí mocenské vztahy. V lidské smečce vyvstávají zcela odlišné impulzy: kruté, vědomé impulzy, které pramení z našeho bezbřehého egoismu, který se cítí dobře, když se někdo jiný cítí špatně. Tyto impulzy u zvířat neexistují. Zvířata se chovají podle velmi jednoduchých instinktů. Zvíře, které chce jíst, zabije druhé zvíře, ale ne proto, že chce své kořisti ublížit. Zvíře neloví více, než co potřebuje sníst, aby přežilo, kdežto člověk se chová nekontrolovaně a je připraven vybít celý svět, ačkoli k tomu není nucen žádnou potřebou.

A proto to, co potřebujeme, je vzdělávat lidi. Musíme vložit pozitivní sílu ze světa kolem nás do naší kruté, negativní egoistické přirozenosti. Tato síla se nachází v přírodě, ale my ji musíme z přírody vydobýt. Musíme vědět, jak vyextrahovat tuto pozitivní sílu, jak ji postavit proti negativní síle a jak pozvednout sebe ve spojení mezi těmito dvěma silami.

[198581] From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16 Originál článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: