Spojení mezi písmeny a číslicemi

thumbs_laitman_526Otázka: Jaké je spojení mezi písmeny a číslicemi?
Odpověď: Všechna písmena v Hebrejské abecedě mají číselnou hodnotu. “Aleph,” “Bet,” “Gimel,” “Dalet,” “Hey,’ “Vav”, “Zayin,” “Het,” “Tet, “a “Yod,” to je například prvních deset.

TheConnectionBetweenLettersAndDigits-300x212Každé číslo může být vyjádřeno jak písmenem, tak číslicí. Vzhledem k tomu, že číslice přišly až po písmenech, tak všechna čísla byla nejdříve označena písmeny.

Například číslo „26“ bylo označeno písmeny “Kaf Vav” protože součet těchto písmen se rovná 26 (Kaf je 20 a Vav je 6)

Písmena vyjadřují určité vlastnosti duchovní síly, buď Chochma, nebo Bina, světlo Chassadim, nebo světlo Chochma atd.

Dnes je praktičtější použít čísla, protože to je konkrétnější forma výrazu. Ale ve skutečnosti vyjadřují písmena tu stejnou věc.

Otázka: Jak numerologie souvisí s moudrostí Kabaly? Souvisejí spolu?
Odpověď: Moudrost Kabaly nesouvisí s ničím. Pokud jde o numerologii, proroctví podle číslic nic neznamená.

Otázka: A co je gematrie?
Odpověď: Gematrie je číselné vyjádření libovolného slova a jakéhokoli příkazu. Označuje určitou intenzitu konkrétního slova nebo pořadí, určitého Světla a úrovně, na které člověk je.

Ale pokud v člověku neexistují takové úrovně, nemůže je zvládnout. Když člověk slyší nebo vidí v knize určité slovo, nějakou gematrii, je to pro něj jen prázdná fráze.

My to můžeme objasnit a pochopit jen podle našeho duchovního dosažení. Jen skrze jednotu se můžeme dobrat tajemství čísel a slov.

[197635] From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16 Originál článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: