Představy a realita, část 5

thumbs_Laitman_201_03Otázka: Jaký je smysl našeho života, pokud – jak se ukazuje – vidíme svět skrze egoistické brýle, které nám ukazují imaginární svět?

Odpověď: Význam života je v přijmutí rozhodnutí, že život je ubohý a že z něj se musíme povznést k vyšší realitě. Rozdíl mezi těmito dvěma typy reality určuje sílu našeho duchovního dosažení.

Otázka: A co je špatně na naší současné realitě?

Odpověď: Především je špatně to, že je iluzorní. Věda již ví, že co vidíme před sebou, je holografický obraz, zatímco neexistuje jen jeden vesmír, ale spousta.

Egoistický, materialistický rozvoj vědy ji vede k hranicím materialistického chápání světa a přivádí ji do slepé uličky. Věda je v krizi, protože nemůže pokračovat a dělat další objevy. Jen jedna věc je jasná: dosáhli jsme hranice.

Dokud neodhalíme vyšší sílu, celý svět zůstane iluzí. My existujeme uvnitř počítače a musíme změnit své vnímání. Když zůstaneme pouze v nehybném, vegetativním a živočišném stupni vnímání, zůstaneme uvnitř téhož počítačového programu jako nyní, konec konců, nic se nedá změnit.

Ale na lidské úrovni, v našem vztahu mezi lidmi, my získáme nový program nazývaný program dávání namísto přijímání. A uvnitř něj začneme vnímat vyšší realitu, naplněnou silou nazývanou Stvořitel.

Ukazuje se, že si sundáváme své egoistické brýle, které jsme používali, abychom viděli svět jen z úhlu pohledu osobního prospěchu, prostřednictvím vůle přijímat. A nyní vidíme svět prostřednictvím touhy naplňovat druhé, dávat, milovat, a proto vidíme nepokřivenou realitu.

„Co je dobré pro mě“ je iluzorní realita a „co je dobré pro druhé“ je pravá realita. Iluzorní, egoistická realita se zásadně liší od pravé reality, a proto my se často hádáme a neshodneme se, dokonce ani se svými nejbližšími. Protože nyní každý z nás má svou vlastní pravdu.

V pravé realitě bude mít každý jeden názor, jeden záměr, protože všichni se budou starat o druhé a nikoli o sebe. A proto mezi námi nebudou hádky, ale pouze spojení a vzájemné dokončení.

Každý se povznese nad svůj osobní egoismus a bude se snažit uspokojit potřeby ostatních, naplnit touhy ostatních. A proto mezi námi zavládne láska a jednota. Copak mohou existovat nějaké konflikty, pokud budu nepřetržitě myslet na to, jak naplnit touhy bližního svého?

Do tohoto stavu se brzy dostaneme, nemáme jinou volbu. Samotná evoluce a současná globální krize nás přivedou k nové realitě. Povznesením se nad egoismus se povzneseme nad čas, prostor a pohyb, nad malicherné egoistické touhy směrem k touze vyšší síly, která je dáváním a láskou. Jediná skutečná realita je síla dávání, síla lásky. Musíme si sundat veškeré egoistické brýle, které nyní nosíme, a nahlédnout pravou realitu.

[197104] From a TV Program “A New Life,” No. 787, 11/01/2016 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: