Představy a realita, část 3

thumbs_laitman_537Otázka: Jestliže náš celý svět je iluzí, co je pak skutečností?
Odpověď: Realita je to, co existuje mimo člověka nezávisle na něm. Ať už lidstvo existuje či ne, ať už svět existuje či ne, tato realita existuje věčně, mimo čas, pohyb a prostor. Nezávisí na žádném z našich trojrozměrných omezení a čase.

My žijeme v imaginární realitě, kde je nahoře a dole, vpředu a vzadu, kupředu a zpět, a tok času, ve kterém se vše mění. Ale skutečná realita existuje mimo čas, tedy mimo rychlost světla. Vždyť přeci je na čase nezávislá a nemění se.
Můžeme odhalit skutečnou realitu a pak objevíme, že existuje pouze jediná síla, síla dávání. Tato síla je nazývána Vyšší, protože ona stvořila celou naši realitu a vyživuje ji, vede ji k dosažení Stvořitelovy síly, síly dávání a lásky. Tímto způsobem odhalujeme, že On existuje. Nevíme,  co On je, a můžeme Ho vnímat jen podle toho, jak se On sám projeví v našich vlastnostech, v našem vnímání, jež jsou nám vlastní.

Stvořitelův postoj k nám, způsob, jakým tento postoj vnímáme, je to, co nazýváme Stvořitel či Boreh, ze slov „přijď“ (Bo) a „uvidíš“ (Reh), objev Jej.

Otázka: Odhalí každý člověk Stvořitele svým vlastním způsobem?
Odpověď: Zajisté. Dokonce tentýž člověk neustále objevuje Stvořitele v nové podobě.

Otázka: Existuje tedy pouze jedna pravá realita, nebo je jich více?
Odpověď: Vyšší síla je jen jedna, ale my ji pokaždé vnímáme rozdílně kvůli změnám uvnitř nás. Kabala je nazývána skrytou moudrostí, protože studuje to, co je před námi skryto a pomáhá nám to odhalit. Kabala učí člověka, jak se povznést nad egoistické brýle, vymanit se z jejich omezení a odhalit pravou realitu.

Otázka: A co je konečným cílem?
Odpověď: Cílem je odhalit vyšší sílu. Do té míry, do jaké ji odhalíme, my sami se dostaneme na její úroveň a staneme se věčnými a dokonalými jako ona. Vymaníme se z naší iluze, klamu a navrátíme se k pravdě, do světa pravdy, a proto je Kabala nazývána pravá moudrost.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: