Jediny učitel

thumbs_laitman_226V našem světě je pouze jeden učitel, průvodce a Rav – Stvořitel. Není zde nikdo jiný! Stvořitel, Vyšší pozitivní síla, vše řídí a vytváří relativně negativní egoistickou sílu.
Všichni ostatní jsou účastníci tohoto procesu bez ohledu na to, jakou v něm hrají roli. Jsou roztříděni pouze podle toho, v jakém jsou vztahu k tomuto Učiteli – jak moc Ho pochopili a jak vykonávají Jeho vůli, nebo jsou proti ní. Pouze to zrcadlí jejich stav a poukazuje na jejich úroveň.

Já sám se nazývám [pouze] průvodcem, protože se [pouze] pokouším lidem vysvětlit, jak rozumím mému duchovnímu učiteli a jak rozumím Učiteli, kterým je Stvořitel. Učím lidi, jak najít cestu k Vyšší síle.

Obecně věřím, že každý člověk v našem světě nemá žádné jiné poslání než tohle, protože tou nejdůležitější věcí je pochopit, jak se má člověk propojit se Stvořitelem, protože On řídí všechno.

Jediná možnost, jak být propojen se Stvořitelem, je skrze skupinu – Desítku, s více propojeními, s větší vzájemností a reciprocitou, kde se rozpouštím v ostatních, a zároveň vše a všechny ostatní přitahuji do sebe, kde jich vstřebám [a tím vše sjednotím].

Tohle je cesta, kterou bychom měli jít. Pak najdete Učitele, Průvodce, Přítele a Rava v jedné osobě.

[198852]
Z Lekce kabaly v ruštině 7. 8. 2016

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: