Písmena jako modely pro správu našeho světa

unnamedOtázka: Jak byla stvořena písmena abecedy?
Odpověď: Písmena abecedy k nám přišla od Adama HaRišona (Prvního Člověka), on byl prvním, který se stal podoben (Domeh) Stvořiteli. Adam byl první, který objevil Vyšší svět a jeho důsledky v našem světě. Všechny věci, které existují v duchovním světě, jsou kořeny a vše, co existuje v našem světě, je následek sestupující z duchovního světa.Tyto dva světy jsou naprosto identické kromě toho, že Vyšší svět je svět sil a náš svět je svět hmoty. Dokonce všechny síly aktivní na povrchu Země (elektrická, magnetická, plazmatická, atomová atd.) jsou rovněž považovány za součást hmotného světa.

Na základě toho Adam HaRišon objevil kořeny našeho světa, což znamená Vyšší svět. Viděl, jak síly, které spravují náš svět, sestupují z těchto kořenů podle určitých pravidel. Adam porozuměl významu této vyšší správy a jejího uplatňování. Odtud on zformuloval tyto zákony a popsal strukturu písmen.

Vše, co existuje, je odvozeno z jediného černého bodu, z touhy. Shora dolů existují výběžky z tohoto bodu, což znamená, že Světlo Chochma, Světlo života (vertikální linie na obrázku), se šíří do našeho světa z Vyššího světa. Zároveň horizontální síla, Světlo Chassadim (Světlo milosrdenství) se může také šířit.

unnamed 2

Správa světa se skládá za tří elementů, jednoho bodu a dvou linií, horizontální linie a vertikální linie. Ve skutečnosti je všechno spravováno skrze spojení těchto dvou opačných sil, jako spojení plus a mínus. Adam vnímal tyto síly v duchovním světě a začal je studovat a zkoumat.

Protože se Vyšší svět skládá z částí nazývaných Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin a Malchut, začal Adam zkoumat způsoby, kterými Vyšší svět ovlivňuje náš svět. On objevil, že duchovní svět je rozdělen do dvou částí. Vyšší část je nazývána Galgalta Ejnaim (vlastnost dávání), z níž pocházejí rozhodnutí. Nižší část se nazývá AChaP (vlastnost přijetí), kde se vykonává správa světa.

unnamed 3

Na základě svého zkoumání Adam popsal strukturu písmen. Prvních devět písmen se nachází v poslední části Biny, dalších devět písmen se nachází v Zeir Anpin, a poslední čtyři písmena jsou umístěna v Malchut. Existuje celkem 22 písmen, 22 standardních modelů správy. Pak ještě existuje dalších pět posledních písmen Mantcepach (MNTzPCh), čímž dostaneme 27 písmen.

Vyšší světlo prochází každým písmenem jako skrze formu a sestupuje dolů ve tvaru tohoto písmena.

Světlo přebývá nad každým písmenem jako jediné jednoduché, amorfní a homogenní Světlo, Světlo, v němž není nic zvláštního.

Ale když Světlo prostupuje skrze formu písmena, působí v našem světě určitým způsobem, protože interakce horizontální (Chassadim) a vertikální (Chochma) linie v každém písmenu je jedinečná. Písmeno “Dalet – ד”je velmi specifické. Má zvláštní ocas, a bod, kde se tyto dvě linie spojují a vytváří osu, kolem které se toto písmeno otáčí. Obecně mají písmena mnoho různých vnitřních vlastností.

Každé písmeno je oddělená nádoba Kli, která je kombinací dvou sil, Chassadim a Chochma. Jejich vektor se neustále mění.

Každé písmeno je konkrétní šablona, skrze kterou působí vyšší síla. Vyšší síla prochází skrze formu a uvolňuje cestu pro své působení ve světě určitým způsobem. Slovo je soubor písmen, podobný počítačovému příkazu.

Otázka: Proč obrázek ukazuje jen dvě linie, když správa se odehrává ve třech liniích? Jak se třetí linie odráží v písmenech?
Odpověď: Skutečnost je, že třetí linie vychází ze stvoření, zezdola nahoru. A obrázek ukazuje správu od Stvořitele, seshora dolů. V písmenech není žádné vyjádření člověka samotného, jenom míra, do jaké my jí umožníme, psát písmena naší touze.

Otázka: Proč se říká, že Tóra byla napsána jedním slovem?
Odpověď: Protože Tóra není dělena do slov, je napsána jako souvislý text. Neexistuje způsob, jak ji rozdělit. Je to jeden jednoduchý příkaz, který běží od počátku stvoření, „Na počátku Bůh stvořil…“, k poslednímu slovu „Izrael

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: