New Life #653 – Chanuka: Náprava světa

laitman_2015-04-30_yael_01_wNeustále postupujeme do větší temnoty, protože svět je řízen rostoucí silou ega. V současné době jsme na konci období rozvíjejícího se ega, období ega má svůj průběh. Na jedné straně války a utrpení, na straně druhé vzdělání a osvěta. Ať tak či onak, postupujeme směrem k období rovnováhy s přírodou.

Je možné nadále takto postupovat a snažit se napravit svět na místo nápravy člověka, ale to nepomůže. Tma přichází proto, že nejsme vzájemně propojení mezi sebou, nevyužíváme výhody vzájemného propojení a naše problémy z toho pramení.

Chanuka symbolizuje probuzení. Lidé si uvědomují, že pouze propojení je může zachránit. Řecký pohled nám říká, že nemáme napravovat sebe, ale napravovat svět, což je opačně na rozdíl od Judaismu. Jak můžeme správně nastavit sami sebe? Propojením „jako jeden muž s jedním srdcem“. Pak uvidíte vše správně. V současnosti Řecký egoistický přístup zkrachoval a je potřeba nový přístup s propojením a rovnováhou.

Moudrost Kabaly nás učí, že vidíme svět skrze zakřivené brýle a ty by měly být odstraněny. Musíme zabít řecké paradigma, které existovalo mezi námi, a zaměřit se na vnímání světa podle moudrosti Kabaly.

Odpověď na problémy s ekologií? Řecký přístup říká: „Klimatická konference“, moudrost Kabaly říká vzdělání, blízkost a propojení. V dnešní době vedeme svět Řeckým konceptem – věda a technologie – namísto nápravy člověka. Podstata války mezi Řeky a Makabejskými byla o tom, kdo potřebuje nápravu, jestli svět nebo člověk.

[171506]
Z pořadu KabTV’s “New Life #653 – Chanukah: World Correction,” 12/1/15

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: