Jak interpretovat Tóru

thumbs_laitman_209Tóra, Deuteronomium 13, 13 – 13, 16: Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek (český ekumenický překlad).

Tóru nemůžeme vykládat doslovně, protože mluví pouze o duchovních vlastnostech a duchovních stavech člověka. Pokud je i napsáno: „vybiješ obyvatele toho města ostřím meče“, to neznamená, že se to opravdu takto stalo.
Vybít znamená odstranit egoistické záměry v nás. Ne touhy – ty jsou v pořádku, – ale záměry se staly egoistické. Musí být osekány, jakoby ostřím meče.

Jsou čtyři úrovně tužeb: nehybná, rostlinní, zvířecí a lidská. V závislosti na tom, k jaké úrovni touha patří, by měla být buď poražena, spálena nebo ukamenována, atd.

To znamená, že nejdříve je třeba určit úroveň touhy. Proto by jste měli požádat člověka, aby ji určil, a pomoct mu stanovit, co to je. Konec konců, není možné vstoupit do člověka a přepnout jeho záměr z „ve svůj prospěch“ na „ve prospěch ostatních“. Musíte se ujistit, aby on sám provedl toto přepnutí. To je náprava.

V Tóře je psáno, že „svádějí obyvatele města“. Znamená to, že začali klesat z úrovně dávání a bezpodmínečné lásky k bližnímu. Konec konců láska k bližnímu a dávání byli kdysi pro společnost to nejdůležitější. „My“ převládalo na osobním „já“, které bylo potlačeno v každém člověku.

Všichni se přibližujeme k nápravě. Proto popravy a tresty, o kterých hovoří Tóra, jsou tresty pro všechny druhy egoistických problémů, které jsou odhaleny a které musí být napraveny vlivem prostředí, tlakem a vzděláním.

Pokud se najednou „já“ začne v člověku projevovat a on veden svým egoismem do něj vtahuje ostatní a namítá, že tohle je způsob, jak bychom měli jednat, měl by v sobě potlačit tyto impulsy. Společnost se o to musí starat, musí na to dbát a předcházet těmto stavům.

Je psáno: „z tvého středu vyšli muži ničemní“. „Z tvého středu“ je kvalita dávání a lásky, a „muži ničemní“ jsou egoistické touhy, které vedou člověka k jiným bohům, jiným hodnotám. Proto by měl člověk nejen působit proti nim, ale měl by si také vyjasnit jejich vnitřní motiv: kam vedou, odkud přišly, proč najednou má tuto slabinu. Konec konců, každou vteřinu se v každém z nás obnovuje egoismus.

Člověk by měl jasně pochopit, co má dělat. To je naše velká práce a společnost musí neustále chránit každého jednotlivce, pomáhat mu, inspirovat ho, posilovat a podporovat.

[198086]
Ze série KabTV „Tajemství věčné knihy“, 20. 7. 2016

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: