Veškeré stvoření jsem Já

Při správném spojení všech částí do jediné, všechny části musí být spojeny a začleněny do jednoho jediného celku taky, aby společné vědění, společný názor, společná víra s společná „potrava“: vzájemné dávání a přijímání v nich proudilo, aby tento jediný systém srdcí (tužeb) a záměrů (mysli) pracoval správně a každý vnímal celý tento systém.

Když my jsme společně zapojeni do tohoto systému, každý prostřednictvím všeho a všech je spojen s každým a každý jednotlivě cítí, že není jen malou částí tohoto systému, ale je tímto systémem samotným – Adam. Jinými slovy, všechno zahrnuté v tomto systému a všechno, co je stvořené jsem Já.

Já cítím, že Stvořitel mě stvořil osobně, protože když se spojím s každou částí duše, tak ji vyživuji a přijímám od ní. Ukazuje se, že mé zahrnutí do dávání a přijímání je naprosto jedinečné a individuální, protože já jsem ten, který tak činí. A to je stejné na vaší straně a na Jeho straně. Každý se cítí být jako jeden celek. Existuje jediný Stvořitel, který má dokonalý otevřený kontakt s každým jednotlivým stvořením – s každou ze šesti set tisíc částí, které tvoří duši.

Vnímání plného sepětí se Stvořitelem je duchovním stupněm člověka. V našem světě je to podobné tomu, jak si žena žádá, aby jí muž plně patřil, aniž by něco zbylo pro něj: žádný život, žádná práce, žádné myšlenky, žádná mysl. Ona ho chce instinktivně pohltit. V zásadě je tatáž touha odhalena v člověku ve vztahu ke Stvořiteli. Konec konců, člověk je považován za ženskou (přijímající) část ve vztahu k Němu. Takto to funguje, musíme dosáhnout tohoto stavu. Ten je projeven pouze na duchovním stupni a nemůžu fungovat na žádné z ostatních úrovní.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: