Milovat jako Stvořitel

Otázka: Co znamená milovat tak, jako miluje Stvořitel?
Odpověď: Milovat po způsobu Stvořitele znamená, že Vyšší Světlo (Obklopující Světlo) osvětluje můj egoismus, probouzí ve mně vlastnost dávání a já chci toto předat ze svého egoismu ostatním, všem.

V tomto případě Vyšší Světlo cestuje skrze mě a naplňuje mě podle toho, jak moc já ho předávám druhým.

Pokud nepředávám toto světlo druhým, tak nepřijímám, protože pak se stanu „překážkou“ v cestě Světla. Tento princip je velmi jednoduchý, předáváním ostatním já sám přijímám. Problém v našem světě je, že my necítíme, že je to možné.

Jestliže studuji ve skupině podle metody moudrosti kabaly, pak mě Vyšší Světlo osvětluje v každém stavu. Toto Vyšší Světlo začíná probouzet určité pocity, určité spojitosti, ve mně. Budují si model Stvořitele ve mně a začínám cítit celý svět podle toho modelu, který si v sobě buduji.

Nemůžu cítit celý vesmír a všechny světy obecně, ale mohu to uvnitř sebe budovat. Z toho pak vyplývá, že cítím celé stvoření. To vše se děje pod vlivem Vyššího Světla (Obklopujícího Světla).

Je zapotřebí řídit se radou kabalistů. To je velmi jednoduché: musíte být se skupinou  a organizovat malé společenství bratří s nimi, i kdyby to bylo jen pár lidí, nemusí jich být deset. A musíte studovat podle kabalistických zdrojů. Za těchto podmínek bude Obklopující Světlo zářit na vás. Vy ho nebudete cítit, ale budete cítit, jak jste proměněni. Začnete vnímat své spojení se Světlem, spojení s lidstvem, prostřednictvím této malé skupiny, a nakonec se to všechno ukáže.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: