Jít vírou nad rozumem

thumbs_laitman_608_01

Tóra, Deuteronomium 12:13 : „Střež se, abys neobětoval své zápalné oběti na jakémkoliv místě, které si vyhlédneš.“

Člověk nemá žádné právo vybírat si, které ze svých vnitřních vlastností změnit. Může jednat pouze takovým způsobem, který mu vyšší síla zvaná Stvořitel ukazuje. Koneckonců z místa, kde se momentálně nachází, nemůže vědět, co má udělat.

Je to stejné v našich životech. Potřebuji se pozvednout na vyšší stupeň a pouze z něj se mi vyjasní, co dělat na nižším stupni a jak to zařídit. A proto se každý čin, který na sobě provádím, nazývá vírou nad rozumem.

Jak se pozvedám na další stupeň, cítím a vnímám to nad svým egoismem, a jakmile jsem do toho zcela absorbován, obrátím se ke svému současnému stupni, k mému egoismu a začnu jej správně formovat.

Bez spojení s vyšším stupněm jsem se ještě ani nedotkl mé přirozenosti, protože vše budu stále přizpůsobovat podle sebe, modelovat to jako hlínu, směšné „hračky“, všechny možné druhy idolů k uctívání: náboženství, přesvědčení atd.

Proto je lepší radši nevstupovat do toho, co není momentálně v rozsahu mým možností, ale spíše se pozvednout vírou nad rozumem na vyšší stupeň zvaný Stvořitel, přimknout se k tomu a dostat odsud instrukce, jaký čin mám provést na svém stupni.

Může snad malé dítě přesně vědět, co má dělat? Potřebuje poslouchat dospělého, řekněme učitele, a poté se bezpodmínečně řídit jeho instrukcemi s porozuměním, že ze svého stupně nechápe vůbec nic. Toto chování je v našem světě považováno za správné.

Koneckonců, často se nám zdá, že děláme správnou věc, a tak vlastně v každém okamžiku všichni společně i každý zvlášť činíme neustále chyby v chování, záměru, myšlenkách a rozhodnutích.

Přirozeně z toho neplyne nic dobrého, protože v našich činech nevycházíme z vyššího stupně. Pokračujeme dopředu na základě pokusu a omylu a dostáváme údery, které nás napravují. Nicméně napravují nás instinktivně, ne racionálně. Proto na dalším stupni, v dalším stavu, budeme znovu jednat na základě našeho vlastního porozumění a ne z vyššího porozumění.

A tak se pokaždé potřebujeme pozvednout na další stupeň, jít vírou nad rozumem. Poté – když jsme ve vnímání dalšího stupně a jsme jím řízeni, získáváme neustále nové poznání.
[196136]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: