Integrální vzdělání a gramotnost – toto je pokračování kabaly

laitman_938_03Otázka: Proč neřeknete, že metoda integrálního vzdělání a gramotnosti je naším vyšším stupněm, na němž se celý svět musí stát skupinou? A v tomto případě, samozřejmě, musíme sestoupit z naší duchovní výšky, najít jazyk vhodný pro obecné publikum, přizpůsobit a přepsat kabalistické články, najít společnou základnu s potřebami mas a to tak, že zde bude položen základ pro jednotu s celým světem, zkombinovat jejich touhy s námi a vyjít ven s rozsáhlým šířením integrálního vzdělání a gramotnosti?

Lidé, kteří s vámi byli velmi dlouho, opouštějí kabalu a mažou své účty. „My s vámi nejsme!“ – kvůli integrálnímu vzdělání, protože jsou ve tmě a nerozumí, k čemu to je. Nedokáží ocenit vaši ideu a zdá se jim, že se obklopujete naivními lidmi, kteří tančí ve vaší přítomnosti při hudbě a všechno je v pořádku. (Snažil jsem se všechny zburcovat, ale neuspěl jsem).

Odpověď: Je obtížné vysvětlit lidem, kteří studují moudrost kabaly (tj. Kteří k tomu mají touhu, „bod v srdci“), že integrální sjednocení celého lidstva je nápravou rozbité Malchut (náprava Adama, jediné stvořené duše), ačkoliv to studují skrze systém světů a já to svým studentům po celém světě vysvětluji v každé lekci!

Myšlenka je taková, že každý člověk zapojený do moudrosti kabaly se musí rozvíjet tak, aby porozuměl metodě nápravy. Koneckonců skrze studium moudrosti kabaly v sobě rozvíjí bod v srdci a pouze až dosáhne určitého vývoje, porozumí duchovnímu dosažení, smyslu, dosažení vlastnosti odevzdání uvnitř sebe – a to se odehrává pouze do té míry, do jaké se spojí se skupinou, s jejím centrem, s její celkovou obecnou charakteristikou Arvut (záruky), a to celé může trvat roky intenzivního studia.

Poté, když člověk pochopí nutnost sjednotit se se skupinou a pracuje na tom, následně pocítí, že nemá žádnou potřebu ani touhu po spojení, ale pokud navzdory všemu pokračuje ve studiu a jedná uvnitř skupiny, přidaná úsilí jej dovedou k porozumění, že touhu po sjednocení ve skupině za účelem odhalení Stvořitele může získat z vnějšího okruhu lidí, pokud je začne směřovat k jednotě. Získat toto porozumění může také trvat několik let. A pak člověk pochopí, že potřebuje studovat moudrost kabaly k tomu, aby pracoval ve skupině a integrální vzdělání k tomu, aby pracoval s celým světem. A tuto dobu lze zkrátit pouze skrze bezmyšlenkovité vykonávání instrukcí učitele. Ovšem pouze určití jedinci jsou na to připraveni.

Lidé, k nimž se takto obracíme, jsou jiní. Mají pouze potřebu organizovat tento život (touhy tohoto světa bez bodu v srdci), a proto mohou rychle a jednoduše pochopit a přijmout metodu integrální vzdělání a gramotnosti.
[119005]

 

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: