A Bůh stvořil ženu

Otázka: Pokud je ženský princip začátkem všeho, pak muž existuje pro ženu?

Odpověď: Ano. Stvořitel nestvořil muže, stvořil ženu, jak je uvedeno v Tóře, z Adamova žebra. Jenom je třeba tato slova dešifrovat.

Adam je vlastnost Stvořitele, kterou Stvořitel definuje jako vztah k budoucímu stvoření – k ženě.

A proto, přirozeně, ženská část, která chce dosáhnout splynutí se Stvořitelem, přesvědčuje mužskou část ke spojení, ke společnému jednání, v důsledku čehož dochází k odhalení světa, jakoby k jeho zničení. Není to však zničení, ale určitý druh nápravy, když se odhalují vady, které jsou skryty v hlubině spojení mezi nimi.

Adam a Chava (Eva) odhalují veškerou hloubku špatného spojení, které – aniž by to sami chápali – si usmyslili vytvořit. Poté se postupně začíná rozkrývat ženská hádanka.

Chava – to je ženský počátek, princip, který si přeje dosáhnout úplné podobnosti, úplného sloučení se Stvořitelem, věří, že je to možné, nechápajíc, že se v jeho hlubině cosi skrývá.

A Adam v zásadě neměl žádné pohnutky, žádný popud k tomu, aby do sebe přijal veškeré Světlo, a mohla ho k tomu podnítit pouze ženská část. A jinak by prostě jen tak chodil, jak se tomu říká, nahý po zahradě a prozpěvoval si své písně. Zůstal by ve stavu „Katnut“ (malém stavu) a nepřál by si nic jiného.

Odhalení ženského principu v něm samém je odkrytí obrovské doplňkové touhy, s pomocí které může postihnout Stvořitele.

Abychom to však pochopili, musíme zjistit, o co se ve skutečnosti jedná, nakolik je tato touha protikladná vůči vlastnostem Stvořitele. Z toho důvodu pro ně byl nastražen pád do hříchu. Tímto způsobem v nich odhalení obrovského egoistického potenciálu položilo základy celé lidské rase.

Počínaje tímto okamžikem se začaly projevovat takové souvislosti mezi ženským a mužským počátkem, jako je touha přijímat (ženská) a záměr „ve prospěch dávání“ (mužský), které již se převáděly do duší kabalistů.

Z lekce v ruském jazyce 24. 4. 2016
Originální článek zde.
[# 192062]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: