Monthly Archives: Únor 2016

Síla mysli

Přání slouží rozum
Otázka: Kabala hovoří o tom, že lidská mysl má velkou sílu, což potvrzuje řada vědeckých studií. Je známý takový efekt jako placebo, kdy pacienti dostávali tablety, které nemají žádné účinky na zdraví, ale výsledky byly velmi podobné léčbě skutečným lékem. Moderní výrobci robotů umí vyrobit stroj, který zkoumá lidskou mysl a plní úkoly. Co je to mysl a jaký je mechanismus jeho působení?

Odpověď: Materiál stvoření- je přání potěšit se, které se dělí na 4 části podle síly. První tři části přání: neživá, rostlinná a živočišná mají fyzický obraz v tomto světě. Neživá touha se projevuje ve formě kamenů, kovů, zkrátka celé Mendělejevové tabulky. Neživá touha je charakterizována svojí pasivitou. Celá její síla je nasměrovaná na to, aby zůstala ve statickém stavu a neměnila se. Tato touha je velmi malá a chce jenom udržet to, co má. Pak se přání rozvíjí, roste, až ze sebe hmota začíná vydávat radioaktivní látky. Začne se v ní totiž projevovat více náznaků na vnitřní život a dokonce něco vychází i ven. Mezi stupněm neživé hmoty a rostlin jsou korály- „živé“ kameny, ve kterých se projevuje a začíná se v nich rozvíjet pocit životu. Rostlina žije a umírá, mění se v průběhu času, cítí okolní prostředí. Existují dokonce výzkumy, které dokazují, že rostlina cítí, jestli je člověk, který se k ní přibližuje dobrý nebo zlý. Rostlina potřebuje vzduch, potravu, má již více aktivní vztah k životnímu prostředí. Přání pak rozvíjí dále a z rostlinného se promění v živočišné. Existují rostliny dravci, kteří chytají kořist a tím se živí. Živočišný úroveň jsou všichni živočichové včetně lidského těla. Čím větší je touha po potěšení, tím více potřebuje síly mysli na to, aby udržoval svůj život v nejlepším a bezpečném stavu. Jde to velmi dobře vidět pozorováním sebe samotného: jak sedím, ležím, ať dělám cokoliv, stále myslím na to, jak naplnit své živočišné tělo. Těšit se co nejvíc a co nejmíň trpět. A protože moje touha mě nutí usilovat o maximální užitek pro sebe s co nejnižšími náklady, začíná to ve mě rozvíjet sílu mysli. 1. je paměť- abych si zapamatoval kde mi bylo špatně a kde dobře. Musím prakticky realizovat sílu mysli, abych viděl dobré a špatné dopředu, přibližoval se k užitečnému a vzdaloval se nepodstatnému. Začínám aktivně komunikovat s okolím, hledat dobrou společnost a vyhýbat se té špatné. Musím posoudit, co pro mě bylo dobré v minulosti, v přítomnosti a budoucnosti, proto začínám cítit čas ve vztahu k svému naplnění.
Síla mysli se rozvíjí a stará se pouze o naplnění touhy, je povolána se postarat, aby se touha netrápila a měla potěšení. To je zřejmě vidět u zvířat a malých dětí, dospělí  to musí maskovat, protože skrývají svoji skutečnou touhu.

Pokud chci od tebe něco dostat, nezeptám se na to přímo, ale jednám oklikou. Vzhledem k tomu, že má touha po potěšení se dotýká tvé touhy po naplnění, začíná mezi námi hra, aby ten druhý neměl pocit, že ho chci zneužít. Předstírám, že chci naplnit tvé přání, ale ve skutečnosti sám dostávám potěšení.

Síla mé mysli bere v úvahu tvé egoistické přání, které ti samozřejmě neumožňuje pracovat pro mě. Ale já se snažím tě poznat a zahrát to tak, aby jsi nakonec naplnil mou touhu.

Vyžaduji-li to, jsem připraven také udělat něco pro tebe ve formě náhrady. Takto se rozvíjí spojení mezi námi a naše mysl. Je vidět, jak dítě roste a učí se všechny tyto triky. My si to neuvědomujeme, ale právě takto funguje celá lidská mysl.
[#177716]
Z besedy č. 688. o novém životě, 09.02.2016

 

Nečekat na údery osudu

Otázka: Pro začátek duchovního znovuzrození lidstvo potřebuje nahromadit dostatečné množství zla. To znamená, že čím více zla, tím rychleji lidé začnou cítit duchovní znovuzrození?
Odpověď: Proč bychom měli čekat na rozkrytí zla zvenku? Stačí se podívat dovnitř sebe a najdeme tam tolik zla, že ho bude dostatek pro duchovní pozvednutí. A nemusíme čekat na údery osudu.
Otázka: Tojest se budeme hned chtít vyrvat z vlastního zla?
Odpověď: Samozřejmě. Například dítě může čekat, než ho začnou trestat, až poté se začíná učit. Nebo ví, že je lepší udělat úkoly hned, aby ho netrestali a potom bude mít volno a může si jít hrát.
[#177368]
Z lekce v ruském jazyce, 27.12.2015

Nic se nesmaže ani neztratí

Otázka: Jakou máme motivaci k dosažení vyšší síly cestou kabaly a spojení s ostatními, když se po smrti všechno smaže z paměti?

Odpověď: Nic se nesmaže ani neztratí! Člověk si nepamatuje svoje předchozí znovuzrození, protože nikdy nevystoupil ze svého těla, tj. nedosáhl žádných kabalistických odhalení. Proto nic necítíš.

Ale bez ohledu na to, všechny životy, které jsi prožil se k tobě stejně vrátí. Ne že je budeš prožívat znovu, ale všechny zkušenosti se projeví, budou zjevné a s pomocí toho vstoupíš do vyššího světa.

Z lekce v ruštině, 20.12.2015

Patologie nebo mezistupeň?

Otázka: Existují fyzické náznaky pocitu duchovního světa? Například, pokud se náš svět začíná cítit jako hračka, plastová, falešná – je to patologie, nebo mezistupeň?

Odpověď: Jedná se mezistupeň. Jde o to, že se přibližujeme k odhalení vyššího světa. Ale toto přibližování jsme si neobjednali. Proto teď cítíme velmi závažné nedostatky v řízení – možnosti něco dělat.

Dnes se v našem světě rozpadá všechno, co bylo dříve založené na jednotě: rodina, řízení podniku, vztahy mezi státy atd. Kapitalismus a současný systém řízení států je postaven na – sjednocuj a panuj.

Představte si sedm miliard lidí, kteří jsou rozptýlení, a není nic, co by je spojovalo a daválo možnost je řídit. Proto se na různých místech světa objevují organizace jako IS.

Všude se budou zakládat extrémistické organizace, protože nebude takový parlament, který by mohl vládnout zemi. Všechno se rozpadne. Lidé nebudou schopni najít společnou řeč, protože jejich ego je již vyšší než systém, který existuje v našem světě. K nápravě této situace, budeme muset obdržet vyšší moc – jednotu.

Příroda nás k tomu tlačí. Uvidíme to v nejbližším roce.

Z lekce v ruštině 27.12.2015

Bezdětnost: duchovní kořeny

Otázka: Jaké jsou duchovní kořeny bezdětnosti?

Odpověď: Bezdětnost je velký problém. Například, všechny naše pramáti na začátku byly bezdětné, až po dlouhé době a po mnoho úsilí byly schopny porodu.

Takže bezdětnost není něco neobvyklého. Může být považováno za trest a těhotenství za zázrak.

Otázka: Má bezdětnost nějaký hluboký duchovní smysl? Vždyť je pravda, že naše pramáti dlouhou dobu neměly děti.

Odpověď: Ano. To znamená, že nebyly připraveny stát se matkami – rodit nové duše. Takže kořen neplodnosti je velmi hluboký. Existuje několik typů pomoci v bezdětnosti i z hlediska kabaly.

Dokonce i v našem světě bezdětná žena může využít určité možnosti, jako například ponoření do jakékoli přírodní nádrže: pramene, řeky, jezera, moře nebo do bazénu s  přírodní vodou.

[# 176749]

Z lekci v ruštině, 06/12/2015

Jak milovat sebe samého?

Otázka: Pokud je Kabala založena na principu „miluj bližního svého jako sebe samého“, jak milovat sebe? Je možné bez lásky k sobě milovat bližního?

Odpověď: Ne. Není to správně položená otázka. Abychom milovali druhé, nemusíme nenávidět sebe. Například jak se starám v každém okamžiku o sebe, stejně tak se musím chovat k ostatním.

Musím se postarat o to, aby jim bylo pohodlně, dobře, bezpečně, teplo – stejně, jako se starám v jednoduchých, základních věcech o sebe.

Navíc – pokud chápu, že toto není v životě hlavní a po naplnění minimálních osobních potřeb se zabývám spojením se svojí vyšší duchovní podstatou, pak jsem to stejné připraven vysvětlit i ostatním lidem.

Aby si uvědomili, co je to za zvláštní příležitost v našem světě: přejít z něj do vyššího světa a začít v něm žít ve věčném, dokonalém stavu.

[#176756]

Z lekce v ruštině, 27.12.2015

Všechno je dobré – ale štěstí není

Názor: Byt, auto, stabilní příjem, dobrý zdravotní stav a… pocit prázdnoty. Co se skrývá za touto podivnou nespokojeností – nepřiměřená přání nebo zrání duše? Všechno je dobře, ale život je trápení. Vůbec se neumím cítit šťastně.

Jsou-li splněny základní lidské potřeby, přestává být ve velké míře úroveň štěstí závislá na blahobytu. Náš rozum si rychle zvyká na to, co donedávna bylo potěšením. Z psychologického hlediska nejsme stvoření stále prožívat štěstí.

Poznámka: Věčné štěstí existuje, musíme se ale sami změnit. Zároveň pocítíme věčný život, či spíše věčnou existenci. To učí kabala – vytváří v člověku nové smysly, orgány vnímání mimo sobectví. A člověk se stává věčným a dokonalým, stejně jako rozkrývající se mu svět.

[# 176004]

Vyšší rozum (video)

Dokonce i když budete mluvit s astronomy a fyziky, také vám potvrdí, že existuje vyšší rozum, vyšší program. Astronomové říkají, že vesmír – to je myšlenka. Ale my si to neuvědomujeme, nechápeme to, ale projevuje se to.

Vše, co je kolem nás, je realizace plánu stvoření. Bůh, Stvořitel – je Příroda. Naším úkolem – je vstoupit do tohoto programu, zaujmout v něm své místo, a řídit vlastní osud. Koneckonců, je tam místo pro každého, určené právě pro něj…

[# 175112]

Mít všechno je dobré – ale štěstí to není

Názor: Byt, auto, stabilní příjem, dobrý zdravotní stav a… pocit prázdnoty. Co se skrývá za touto podivnou nespokojeností – nepřiměřená přání nebo zrání duše? Všechno je dobře, ale život je trápení. Vůbec se neumím cítit šťastně.

Jsou-li splněny základní lidské potřeby, přestává být ve velké míře úroveň štěstí závislá na blahobytu. Náš rozum si rychle zvyká na to, co donedávna bylo potěšením. Z psychologického hlediska nejsme stvoření stále prožívat štěstí.

Poznámka: Věčné štěstí existuje, musíme se ale sami změnit. Zároveň pocítíme věčný život, či spíše věčnou existenci. To učí kabala – vytváří v člověku nové smysly, orgány vnímání mimo sobectví. A člověk se stává věčným a dokonalým, stejně jako rozkrývající se mu svět.

[# 176004]

Radikální islám znásilňuje Evropu, část 1

Strach v ulicích Evropy
Otázka: Strach procházet ulicemi Evropy. Jde o silné státy, ekonomicky vyspělé, jako je například Německo, Francie, Británie, Finsko a Rakousko.
Jsou zaznamenané stovky případů násilí a sexuálních útoků na ženy ze strany migrantů, média o těchto věcech mlčí, jako by se nic nedělo. Mezitím, tento jev narůstá, šokovaní Evropané nevědí, jak se s tímto problémem vypořádat.
Do křesťanské Evropy proudí silný islámský potok rostoucí den ode dne. Jsme skutečně svědky historického okamžiku v historii dobytí křesťanské Evropy islámem, nebo je to nějaký dočasný proces, který brzy skončí?
Odpověď: Myslím si, že tento jev bude pokračovat a rozšiřovat se. Varoval jsem asi před patnácti lety, kdy začala masová migrace do Evropy, z Turecka do Německa, do Anglie z Indie do Francie z Alžírska a Maroka. V té době tato migrace nepřitahovala tolik pozornosti, dokud nezačali přicházet migranti naladění na konkrétní cíl.
Děti první vlny imigrantů už vyrostly, dostali evropské pasy, všechny sociální privilegia, usadili se v Evropě a začali tam cítit jistotu.
V kabalistických knihách je napsáno, že na konci všech generací (a to je právě ta doba ve které se nyní nacházíme) se islám nejprve rozšíří do Evropy a pak z Evropy, spolu s evropany zaútočí na Izrael. To nemusí být nutně fyzickou akcí – útok může mít mnoho podob.
Není divu, že poslední dobou má vlna přistěhovalců do Evropy zvláštní rysy, je to jiná kvalita, Pákistán, Afghánistán, Sýrie, Irák a Afrika. Všichni pronikají do Evropy přes Turecko, nebo po moři a jsou to extrémní islamisté.
Nejsou podobní těm turkům, kteří kdysi migrovali do Německa a žili poměrně civilizovaným způsobem. Věřící muslimové se modlili doma, takže to bylo velmi tiché a nenápadné, bez předložení jakýchkoli požadavků na evropskou vládu a bez nátlaku na místní komunitu.
Nejnovější vlna přistěhovalců je velmi odlišná. Pořádají vlastní enklávy a tvoří nepořádek, tak jak to bylo na předměstích Paříže a dalších místech. Ale toto nepřesvědčilo evropské vlády o zastavení přílivu uprchlíků. Evropa nezavřela své dveře. Během posledních dvou let se počet uprchlíků zvyšuje, je to obrovský přídavek těm, kteří jsou již v Evropě.
Je vidět, že tato vlna uprchlíků je velmi zvláštní: přijíždí hlavně mladí muži, s penězi, dobrými mobilními telefony, dobře vycvičení jak vstoupit do země a co dělat. Je zřejmé napojení na speciální střediska, které zásobují uprchlíky potřebnými informacemi, aby do Evropy vstoupili a usadili se tam. Je zřejmé, že mají program, cíl, vědí proč přijeli. Ale evropské vlády, z nějakých důvodu nechávají mlčet vlastní média a občany v rozporu se všemi obvyklými evropskými pravidly a přijatými vztahy. Nenechávají policii zasáhnout a udělat pořádek, předstírají, že se nic neděje.
Proto jsme v posledních letech neměli žádnou informaci v médiích o těchto procesech, s výjimkou některých velmi zvláštních nepořádků, které nám ukázali velmi krátkými fragmenty. O všech nejnovějších incidentech je známo z amatérských filmů vystavených soukromě na internetu.
Média jdou rukou v ruce s vládou. Jde vidět, nakolik jsou zkorumpovaní a nesvobodní. Poprvé se nám zjevně otevřelo, že média neplní své funkce sjednocovat nás mezi sebou a poskytovat pravdivé informace.
Taková je situace dnes. A co se stane v budoucnosti, je snadno vypočítatelné. Imigranti potřebují nezávislost, budou chtít, aby enklávy jejich pobytu byly zcela islamizované. Brzy budou požadovat, aby tam byl zakázat vstupu každému, kdo se nehlásí k jejich náboženství, dokonce muslimům, kteří mají jiný výklad.
[#176000]
Z 680-té besedy o novém životu, 21.01.2016