Plná realizace Mojžíše

Pak Balák řekl Balámovi: „Dovol mi, abych tě zavedl na další horu. Díky magickým silám mám schopnost předpovědět, že jednoho dne budou mít židé těžkou ztrátu. Je možné, že tato bída bude způsobena tvým prokletím!“
Balák přivedl Baláma na horu, na které bylo Mojžíšovi předurčeno zemřít. „Přemýšlej o zlých tohoto lidu – poradil Balám Balákovi – nikoliv o spravedlivých. Je možné, že jim dokážeš ublížit“. [Velký komentář, kapitola „Balák“]
Otázka: Co to znamená: na hoře zemřel spravedlivý muž Mojžíš, a odtud se dívá na zemi Izraele?
Odpověď: Aby bylo možné začít touhu napravovat, vlastnost Biny se v ní rozpustí, zcela se s ní ztotožní. Toto je vlastnost Mojžíše, která musí zemřít, tojest dokončit svou práci v podobě čistého odevzdání.
Nezapomeňte, že se bavíme o silách a vlastnostech přírody, nikoliv o osobách a fyzických tělech. Z tohoto důvodu, přírodní síla, jménem Mojžíš, v té podobě, ve které se vyskytuje nezávisle, musí přestat existovat. Je zcela rozpuštěna na tomto úrovni, a pak začne prorůstat ve společné práci sobectví a altruismu.
Mojžíš  přichází ke své úplné realizaci, a národ se pozvedá do stavu, kdy je čeká vepředu země Izraele. Toto už je kombinace Biny a Malchut: Mojžíš – vlastnost Biny, Izrael – vlastnost Malchut. To stále ještě není národ, ale když vstoupí do země Izraele, pak se stane národem, Malchut.
[#174321]
Z TV programu "Tajemství věčné Knihy", 19.08.2015

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed