Monthly Archives: Leden 2016

Televize islámského státu

Poznámka: Bojovníci teroristické organizace „islámský stát“ spustili svůj vlastní satelitní televizní kanál. Jeho publikum nyní činí 500 tisíc lidí a stále roste.
Tento kanál vysílá zprávy o vzdušných úderech, přednášky o islámu, předpověď počasí. Všechno je jak má být. Tj. IS se opravdu stává státem.
Odpověď: Investuje se do toho spoustu peněz! Amerika na něj utrácí miliardy! Nemáme tušení, kdo za nimi stojí a co dostávají: odborníky, peníze a vše ostatní. Přičemž to, co dostávají se vyrobí v jiných zemích, na druhé straně světa!
Koneckonců satelitní TV kanál jen tak nevysílá a internet se sám od sebe nespustí. Někde tam jsou lidé, stovky lidí, kteří všechno toto zpracovávají.
Otázka: A co se dá dělat? Zakázat to?
Odpověď: To nepomůže. Bombardování samozřejmě bude pokračovat, ale skutečností je, že pouze Rusko tady nestačí. Rusko opravdu vidí v IS nebezpečí pro sebe – o tom není pochyb, ale tohle nepomůže, protože za IS stojí Amerika!
Jsem si naprosto jistý, že toto jsou americké triky: vytvořit chaos ve světě, zničit všechno kromě sebe. Poblíž něj zůstane Čína a Mexiko jako malé satelity a Británie, která se celou dobu snaží podporovat je ve všem.
Všechny ostatní evropské země se stanou zeměmi třetího světa. Budou naplnění krajní pravicovou arabskou mládeží.
A tak se vytvoří zóna: Severní Afrika spolu s Evropou podél Izraele přes východní země do Indie. Cestou do Indického oceánu postupně spolknou Indii a dál nahoru – až do Číny.
Takhle je podle programu Ameriky viděn budoucí svět.
Pro Izrael tam také není místo. Nepochybně! Je to naprosto jasné! Navíc USA k tomu na začátku chtějí přidat americké židy, a jsou ochotni přijmout evropské židy, protože chápou, že toto je ziskový produkt, který k nim jde zdarma. To je všechno. A volně k sobě pouští muslimy.
Otázka: Co se stane s Izraelem?
Odpověď: Izrael se může zachránit, zaujmout své právoplatné místo ve světě jako zdroj duchovního vývoje celého lidstva, a to pouze za podmínky, že se stane duchovním.
Pokud se ukážeme jako seriózní lidé, můžeme potom vést svět dobrou cestou k nápravě a samozřejmě k likvidaci „Islámského státu.“ A pokud to nebudeme brát vážně, pak to budeme muset udělat přes utrpení, pod nátlakem světových válek.
Doufejme, že šíření naší metodiky jednoty a reakce na ni, hlavně tedy národa Izraele, bude účinná.
[#175822]
Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“ 26/01/2016

 

Zprávy s M.Laitmanem: Předpovědi Vangy na rok 2016 (video)

Minulost, přítomnost a budoucnost jsou ve stejném prostoru

Ukažte mi vyšší svět!

Otázka: Může zkušený Kabalista otevřít své povědomí ostatním lidem, aby všichni začali chtít milovat své bližní?
Odpověď: A jak ho otevřít? Neexistuje žádná možnost! Jak můžete dát dítěti vyšší matematiku nebo fyziku? Musíte se pouze postarat o to, aby vyrostl.
Proto pořádáme přednášky, kurzy, vysvětlujeme systém vyššího světa, ale vše čistě spekulativně: schéma, a všemožné druhy příkladů.
Kdyby se vám ukázal vyšší svět, nebe by se náhle otevřelo, uviděli byste další úroveň existence hmoty? Čím to chcete zachytit, do jakých vlastností?
Proto je zapotřebí své sobecké vlastnosti ponechat dole a odhalit sebe. Podmínka „miluj bližního svého jako sebe samého“ existuje proto, abychom odhalili sebe a uviděli další úroveň světa.
Proč Stvořitel vytvořil vše takovým hrozným způsobem? – Právě proto, aby jsme v jednotě mezi sebou, vytvořili nové smysly pro vnímání vyššího světa, a vstoupili do něj. V žádném případě to není proto, aby jsme napravili naše pozemské živobytí.
Ale jak to uděláte, když nemáte postavený systém vnímání v souřadnicích vyššího světa? Jak vám to mám předat? Nijak!
Za prvé, v sobě budete muset vytvořit orgány pro vnímání dalšího úrovně, až pak ho začnete cítit.
[#175205]

Duše a tělo (video)

Člověk se musí za života ve svém živočišném těle v našem světě dostat z úrovně kde se stará o sebe – k tomu aby se staral o ostatní. Když provede takovou transformaci ve svých pocitech, myšlenkách a úmyslech, následně pak obdrží duši, přes kterou pocítí nový úroveň existence – začne cítit Vyšší svět.

Drama na pódiu světa

Otázka: Celkově se má za to, že největší moc je státní, na druhém místě jsou to komunikační média a za třetí je to reklama. Jsou toto opravdu věci, které ovlivňují svět?

Odpověď: Ne. Tak se ti to pouze zdá.

To vše se zdá, jako by to skutečně existovalo: komunikační média, vláda, reklama, celý svět – to vše je pódium, na kterém se hraje představení. A kdo je režisér? Jsou zde dvě síly, pozitivní a negativní, mezi nimiž můžeme vytvořit rovnováhu.

Ale my ji nevytváříme a tak naneštěstí vidíme neustálé dramatické představení, které bychom mohli transformovat do něčeho normálního a lidského, co poskytuje štěstí, důvěru a inspiraci.

Skrze naši jednotu bychom mohli ovlivnit vládu, vůdce národů, jednoduše změnit jejich názory! Není zde nikdo, než účinkující. Odkud jejich myšlenky pocházejí? Odkud se objevují jejich touhy? Odkud pochází dnešní situace? Jak se toto vše integruje do jednoho světa? Abychom to odhalili, musíme se pozvednout na úroveň, na níž se tvorba celého systému řízení odehrává.

Otázka: Předpokládejme, že se mi tato myšlenka líbí, že s ní dokonce souhlasím. Dalších pět lidi souhlasí se mnou. Co potom?

Odpověď: Nic. Znamená to, že budete biti tak dlouho, dokud s tebou nebude souhlasit dalších pět milionů.

Otázka: Proč bych odsoudil sám sebe k takovému utrpení?

Odpověď: Nemáš jinou volbu! Systém řízení světa je nastaven k tomu, aby přivedl celé lidstvo k integrálnímu spojení mezi sebou. Celá příroda je k tomu zavázána.

Lidé strávili tolik času mimo všeobecné zákony přírody, že je nyní nezbytné pochopit a rozeznat zlou přirozenost, kterou vše začíná – egoismus. Ale svoboda volby byla lidem dána specificky k tomu, aby dosáhli rovnováhy vědomě a ne skrze rány.

Než se lidstvo stalo malou globální vesnicí se vzájemně provázanou ekonomikou, obchodem, vědou, kulturou atd., tato řeči o tom, že vše musí být vzájemně propojeno. To začalo v naší době, protože jsme vyrostli a stali jsme se společně uzamčenými v jednom systému.

Ovlivňujeme klima, život ostatních, cokoliv chceš! Všichni jsme jedinou masou, takže musíme dosáhnout dobrého společného porozumění.

Lidstvo začalo přemýšlet: Jak to můžeme udělat? Toto je starost každého vůdce, protože vidí, že nemůže kontrolovat situaci. Dokonce i Amerika závisí na všech ostatních. Jak mohou dělat, co je pro ně nejlepší? Nemohou to udělat žádným jiným způsobem! Je to proto, že celý systém se rozpadá. Každý je egoista a každý stát tahá za svůj provaz. Co s tím můžeš dělat? Nic.

Tak jak je tedy možné spojit všechny dohromady? A oni odpovídají: „Ó, ti Židé, kteří si tam sedí kdesi uprostřed svého malého národu, ti mohou něco udělat, ale nechtějí.“ Toto je to, co každý podvědomě cítí! A tento pocit stále narůstá.

A mají pravdu, protože v Tóře (moudrost kabaly) je řečeno: Závisí na nás celý svět. Kdyby byli Židé správně spojeni mezi sebou podle principu „Miluj bližního svého jako sám sebe“ (Leviticus 19:18), pak by ten samý stav existoval v celém světě.

Musíme přivést svět k vzájemné integrální spolupráci, to je cíl existence světa, k němuž se pohybuje celá příroda. Takže se objevila nutnost vrátit Židy na jejich místo, aby vytvořili integrální a propojený národ a stali se průvodcem v tomto konceptu pro celý svět.

Ve chvíli, kdy začneme mezi sebou vytvářet dobré vztahy, staneme se okamžitě majákem v očích světa! A ten vydechne úlevou: „Konečně začali ti Židé pracovat!“ A svět nám bude jen pomáhat.

Komentář: Ale na druhou stranu říkáte, že toto už se nějak děje.

Odpověď: Současně dochází k rozeznávání zla negativní cestou. Začínáme rozumět, že nemáme jinou možnost, Amerika ani nikdo jiný nám nepomůže, válka neustane a pokaždé to bude jen složitější. Na koho se můžeme spoléhat?

A tady začínají lidé postupně naslouchat, jako člověk, kterého uhodili, a stal se proto více citlivým. Ale takový vývoj skrze utrpení není žádoucí.

Komentář: Ale v národě jsou různé proudy: pravé křídlo, levé křídlo…

Odpověď: To jsou jen dětské hry! Chápeš, že lidé jsou loutky – do jejich srdcí jsou umístěny myšlenky a touhy a podle nich pak jednají. Vše je určováno pouze spojením mezi námi. Jedině v tomto smyslu máme vliv na historii, přírodu a svět.

Otázka: Takže podle vás se všichni lidé Izraele musí učit moudrosti kabaly?

Odpověď: Ne. Nepotřebují se učit nic. Potřebují pouze dosáhnout porozumění, že naše existence závisí na jednotě a spojení.

Moudrost kabaly není studium, ale opravdové spojení mezi lidmi, které Abraham učinil před 3500 lety, když vytvořil náš lid. Lidé z kmenů, rodin, různých malých národů, kteří žili ve starém Babylóně, se shromáždili kolem něho a sjednotili se nad všemi jejich odlišnostmi na základě společné ideologie. Tak se zformovali Židé.

[169254]

Z TV programů „Konfrontace. Jak vše skutečně funguje“. 28.10.2015

Nepokoje v Kolíně nad Rýnem – zkouška světových událostí

Zprava: Nepokoje v Kolíně nad Rýnem jsou generální zkouškou nadcházejících světových událostí. Emigranti prozkoumali pravomoci vlády a bylo jim jasné, že nemůže hájit práva svých občanů nebo to z nějakého důvodu nechce dělat.

Proto bude dalším krokem organizované povstání. Příležitostí bude jakýkoliv incident, násilí nebo vražda jednoho z migrantů. Dobře organizované komunity migrantů se vydají do ulic, v rukou budou mít nejen armatury, ale i zbraně.

Masy migrantů si uvědomily, že jsou silou, která může diktovat pravidla chování místnímu obyvatelstvu, občanům této země. V míře uvědomění své beztrestnosti budou stále více drzí.

Přestěhují své rodiny do prosperujícího Německa a budou vyžadovat, aby vláda poskytla jejich rodinám stejné výhody. Vláda bude nucena k tomu přistoupit, aby se vzpoura neproměnila ve faktor vydírání. Problém se stane nevratným.

V počáteční fázi to bude vytvoření samosprávných, nezávisle na státní správě fungujících enkláv, kde budou migranti žít v souladu s předpisy té země, z níž pochází. Federální vláda bude poskytovat sociální dávky a další výhody, ale bude zbavena možnosti zasáhnout do jejich životů. Obsazení jakéhokoliv teritoria bude předpokladem pro vytvoření podpůrných základen.

Poté přistěhovalci budou vyvíjet přímý nátlak na vládu o delegování části svých mandátu. Společenství muslimských migrantů se stane organizovanou jednotkou s vlastními sociálními, politickými a dokonce i vojenskými ambicemi. Deportace kteréhokoliv z migrantů způsobí nepokoje, které se rozšíří do všech uprchlických táborů, a ani policie ani armáda si s tím nebude schopna poradit.

Již v nejbližších volbách se budou strany spojené s islamisty snažit získat co nejvíce hlasů. „Mešita Notre Dame“ se stane realitou pro všechny, včetně Ruska. Pro extremismus je expanze nezbytnou podmínkou.

Poznámka: Pomoc je na Izraeli – všechno záleží na naší dobré realizaci plánu stvoření. Čím blíže budeme k sobě, abychom dosáhli podobnosti obecné dobré síly – Stvořitele, tím rychlejší a úspěšnější bude neutralizace zlých sil a jejich proměna na dobré.

Záleží jen na nás. Evropa je také odkázána na nás. Protože čím hůře jim bude, tím více nás budou instinktivně nenávidět. Takže pojďme to dělat pro sebe. Ale ještě lépe – dělejme to v zájmu celého světa, podle principu „Od lásky k lidem k lásce ke Stvořiteli“.

Plná realizace Mojžíše

Pak Balák řekl Balámovi: „Dovol mi, abych tě zavedl na další horu. Díky magickým silám mám schopnost předpovědět, že jednoho dne budou mít židé těžkou ztrátu. Je možné, že tato bída bude způsobena tvým prokletím!“
Balák přivedl Baláma na horu, na které bylo Mojžíšovi předurčeno zemřít. „Přemýšlej o zlých tohoto lidu – poradil Balám Balákovi – nikoliv o spravedlivých. Je možné, že jim dokážeš ublížit“. [Velký komentář, kapitola „Balák“]
Otázka: Co to znamená: na hoře zemřel spravedlivý muž Mojžíš, a odtud se dívá na zemi Izraele?
Odpověď: Aby bylo možné začít touhu napravovat, vlastnost Biny se v ní rozpustí, zcela se s ní ztotožní. Toto je vlastnost Mojžíše, která musí zemřít, tojest dokončit svou práci v podobě čistého odevzdání.
Nezapomeňte, že se bavíme o silách a vlastnostech přírody, nikoliv o osobách a fyzických tělech. Z tohoto důvodu, přírodní síla, jménem Mojžíš, v té podobě, ve které se vyskytuje nezávisle, musí přestat existovat. Je zcela rozpuštěna na tomto úrovni, a pak začne prorůstat ve společné práci sobectví a altruismu.
Mojžíš  přichází ke své úplné realizaci, a národ se pozvedá do stavu, kdy je čeká vepředu země Izraele. Toto už je kombinace Biny a Malchut: Mojžíš – vlastnost Biny, Izrael – vlastnost Malchut. To stále ještě není národ, ale když vstoupí do země Izraele, pak se stane národem, Malchut.
[#174321]
Z TV programu "Tajemství věčné Knihy", 19.08.2015

Nesmíme se bát chaosu, ale překonávat ho

Názor: Dnes vidíme konec dějin: rozvoj společnosti na základě sociálních rozporů je vyčerpán. Buržoazně-demokratický liberální model přichází k formě globalizace. A proto v celém světě pozorujeme krizi strategie- jak bude svět uspořádán zítra. Myšlenka chalífátu je ovládnout celý svět. Džihád je jakákoliv akce ve jménu tohoto cíle. V podpoře ISIS lidé vidí smysl života- nebo řešení její bezvýznamnosti.
Replika: Celkový zmatek bude rychle narůstat, protože se lidem otevírá nový systém uspořádání světa- integrálního, který lidé nejsou schopni přijmout svým úzkým egoistickým vnímáním. Utéct od tohoto pocitu světa nemůže nikdo, pocit chaosu bude narůstat. Jakákoliv organizace nabízející přesnou konstrukci světa např. ISIS, budou vypadat přitažlivě. Takto může svět brzo přijít ke světové válce.
Záchrana- je ve změně vnímání světa člověkem, v tom aby v sobě rozvil integrální vnímání světa, kdy člověk nevidí skrz sebe, ale přes všechny společně- přes „Miluj bližního svého, jako sebe samotného“.
[#173979]

Jediná cesta ke Stvořiteli

Otázka: Myslíte si, že kabala- je jediná cesta ke Stvořiteli?
Odpověď: Samozřejmě. Zkuste najít jinou cestu. Zkuste najít vědu, která by mohla prozkoumat celý vesmír a absolutně reálně bez jakékoliv víry mohla řídit svět.
Věda, která by poskytla člověku nástroje pro rozkrytí společného systému řízení a ukázala by člověku, kde musí reálně zapůsobit, aby tento systém napravil ke správnému používání pro sebe a celé lidstvo.
Zkuste najít takovou metodiku a já s radostí zanechám vědu Kabala a přijdu k ní. K dnešnímu dni je právě věda kabala takovou metodikou.
[#173997]
Z lekce v ruštině, 15.11.2015

Člověk a Stvořitel – partneři

Otázka: Když půl roku nemůžu najít práci nebo se chronicky neúspěšně žením, záleží to na mé volbě nebo tak je to dané vyššími silami?

Odpověď: Měli byste se snažit dělat vše, co je ve vašich silách, ale zároveň si uvědomit, že vše záleží na vyšší moci.

To znamená, že musíte věřit, že vše přichází shůry, ale také, že vlastním úsilím děláte korekturu všeho, co přichází shora. Z tohoto vyplývá, že vy a Stvořitel jste partnery a společně definujete vaši cestu.

Otázka: Nechci studovat kabalu, ale život mě bije a nutí k učení. Co dělat?

Odpověď: Říct děkuji, protože kdyby nebylo úderů, nevšiml by sis této metodiky. To je velmi dobrá definice vašeho stavu. Existují lidé, kteří jsou uvnitř tohoto učení a nenávidí jak učení tak i kabalisty, ale nemají na výběr. Pak si začnou více chápat, co se jim přihodilo, a k čemu jsou shora nuceni. A toto je mění.

[# 173651]

Z lekce v ruštině, 11/15/2015