Co je nejlepší pro Evropu?

Otázka: Na  kongresu ve Francii jste řekl, že v Evropě je lepší šířit kabalu než integrální vzdělání?

Odpověď: Naše skupiny v Evropě dosud neprošly etapou vnitřního rozvoje, která právě probíhá pod vlivem kabaly. Proto šířit integrální vzdělání a nabízet lidem sjednocení znamená jít proti jejich povaze.

Necítí zatím vnitřní potřebu. Porozumění musí přijít zevnitř, z touhy, která je vytvořena určitým způsobem. My toto už máme.

Vícekrát jsme dělali kongresy a různé akce, aby lidé pomocí nátlaku rozvíjeli v sobě toto přání. Stalo se to naší povahou, objevilo se vnitřní vnímání, most mezi integrálním vzděláním (já bych řekl nápravou) a kabalou.

V principu je to stejné, ale je to rozděleno do dvou fází. Spojením dohromady vytvoříme jeden systém, který už je vnímán jasněji a hladce.

Kromě toho máme pocit, že jsme povinni jít k lidem. Sjednotit kolem sebe miliony lidí, kteří chápou ideje, ale netlačit národy světa k židovskému náboženství. Činit vše tak, aby se dům Stvořitele stal domovem pro  všechny národy. Koneckonců – dům Stvořitele (Béjt midraš) je touha k odevzdání a lásce. Všechny naše sobecké částice po nápravě a správném spojení mezi sebou do něj musí vstoupit.

Pokud chceme přijít  k národům světa a vysvětlit jim, co je to skutečná Tóra, musíme se profilovat jako kabalisté. Z tohoto důvodu v zahraničí – v každé části světa – mluvím se všemi ve stejném jazyce – jazyce jednoty.

 Z pořadu „Tajemství věčné knihy“ 14/05/2014

 [# 153528]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: