Monthly Archives: Únor 2015

Záruka štěstí

Otázka: Bylo zjištěno, že sociální vazby v našich životech mají velmi silný vliv na to, nakolik šťastní se budeme cítit. Pokud budu obklopen optimisty, veselými lidmi, bude to mít vliv na mou náladu a budu se cítit šťastný.

Čím více mám přátel, tím lépe se cítím. To má dokonce pozitivní vliv na zdraví. Je jasné, že pokud máš spoustu kamarádů, můžeš se spolehnout na jejich podporu, pomoc při ucházení se o práci a určitou finanční pomoc. Proč ale společenské vztahy zaujímají takové centrální místo mezi všemi faktory, které ovlivňují štěstí?

Odpověď: To je zákon přírody. Všechny její části, počínaje nejmenšími elementárními částicemi v atomu, konče hvězdami a obrovskými nahromaděními hmoty, celý integrovaný ekologický systém, celá symbióza neživé, vegetativní a živočišné přírody žije a pohybuje se pouze v jednom směru – k dokonalejšímu a komplexnějšímu spojení.

Úroveň spojení a komunikace mezi všemi těmito částmi přírody určuje úroveň života, pocity, dojmy, sebeobranu a dokonce schopnost přežít. Čím rozvinutější je komunikace ve společnosti, tím větší je naše schopnost kompenzovat a opravit problémy v určitých systémech za pomocí druhých.

Stavíme je v podobě našeho těla, které je schopno vyrovnávat se a překonávat problémy, nemoci, viry – a to vše díky velkému počtu vztahů. Na žádné buňce těla není nic zvláštního, když ji zkoumáme samostatně.

Ale protože všechny tyto buňky jsou vzájemně spojeny mnohostrannými vzájemnými vazbami, mohou se vždy navzájem podporovat. V takovém spojení je vždy možnost pomoci problémovým částem těla uvnitř systému k překonání nemocí a obnovení rovnováhy v něm.

Tělo neustále monitoruje všechny svoje části a rozděluje zdroje podle stupně důležitosti každého z něj v míře nezbytné pro přežití. Kdyby se nám podařilo stejné vztahy realizovat v lidské společnosti, dosáhli bychom úplné rovnováhy sociální a psychologické, zdraví, vyvážené ekonomiky a harmonie v rodinách.

Chcete-li to provést, chybí jen ty správné vztahy. Vestavěné správné vazby nám pomohou vidět, jak zdokonalovat tento systém pro dosažení celkové harmonie. Takovým způsobem začnou pracovat zpětné vazby, které nám umožní zjistit, které části systému vyžadují větší rozvoj pro zlepšení našeho životního prostředí, společnosti a člověka v něm.

Z besedy č.242 o novém životě, 17.10.2013

Hlavně na Něho nezapomínej!

Otázka: Pokud si představím, že všechno, co se se mnou děje, provádí Stvořitel, budu se na Něj potom vždy zlobit. Kdysi jsem měl  vztek na lidi kolem sebe, myslel jsem si, že oni mohou za všechny mé problémy. Pokud ale není nikdo jiný kromě Stvořitele, budu potom muset nenávidět Jeho?

Odpověď: Nebojte se, to je normální. Nezáleží na tom, co si myslíte o Stvořiteli – hlavně o Něm stále přemýšlejte, nezapomínejte na Něho! Nezáleží na tom, jaký  k Němu teď máte vztah. Dobrý nebo špatný – hlavně Ho mějte neustále na paměti.

Stvořitel chce, aby s Ním byl člověk stále ve spojení. Ne aby Stvořitel hledal spojení s člověkem, ale člověk se Stvořitelem. V každém okamžiku si člověk musí představovat Stvořitele, v každém místě, jako dobrého a činícího dobro. Toto jsou dva parametry, dvě vlastnosti, jimiž je možné pocítit Stvořitele.

Kolem mě je jen Stvořitel.  A celý svět je jeho vnějším projevem. Stejně, jako se herci v představení pohybují podle plánu režiséra.

[# 154113]

Z 516-tého rozhovoru o novém životě 05.2.2015

Kongres podle metodiky Abrahama

Otázka: Ti, kteří přicházejí na kongres, najdou tam svoji duši a začnou duchovní život?

Odpověď: Oni se budou snažit to udělat. Je možné, že se to nestane  najednou, ale určitě se posunou správným směrem.

Proto kabalisté zvou na své kongresy mnoho lidí odevšad, aby se spojili. Společně zpíváme, tančíme, posloucháme přednášky, pořádáme semináře, setkání přátel. Tisíce lidí z celého světa – z Austrálie, Nového Zélandu, Evropy, Jižní Ameriky, Japonska a Číny – se sejdou na jednom místě.

Kabalisté shromáždí všechny tyto lidi a učí je, jak se navzájem spojit v souladu s uvedenou metodikou, kterou založil praotec Abraham.

Tak na každém kongresu zvyšujeme sílu našeho spojení. Postupně se přibližujeme k takovému spojení, které bude dostatečné pro odhalení další úrovně – vyššího stupně duchovna. Toto je cílem kabalistických kongresů.

[# 154119]

Z 517-tého rozhovoru o novém životě 08.02.2015

Světový kongres Kabaly. 11-13 března 2015

4a6b46af38611573d62f68515ff30ad36691c3000e988898549ccc006409f103Více než 10 000 lidí, studentů a zájemců o vědu Kabala, se zúčastní velké třídenní akce.

Dny bratrstva a jednoty, otázek a přemýšlení, jsou to dny globálních změn pro každého z nás. Každý kdo byl na Kabalistickém kongresu, může říct, že je to jeden z nejsilnějších zážitků, schopný změnit váš život k nepoznání. Spolu se stovky přátel, přijíždějících z různých koutů světa pochopíte, že jste nebyli nikdy samotní na tomto světě. Pocítíte obrovskou sílu spojení společně s ostatními lidmi. Mimo vzdálenost, mimo čas, mimo odlišnosti, tisíce stejně smýšlejících z celého světa se sejdou spolu s námi ve stejný čas a za stejným cílem – aby díky jednotě udělali lepší svět, vybudovali ideální společnost, základem které bude láska a harmonie s Vyšší Přírodou.

Registrace zde

Melodie Vyšších Světů

Co je nejlepší pro Evropu?

Otázka: Na  kongresu ve Francii jste řekl, že v Evropě je lepší šířit kabalu než integrální vzdělání?

Odpověď: Naše skupiny v Evropě dosud neprošly etapou vnitřního rozvoje, která právě probíhá pod vlivem kabaly. Proto šířit integrální vzdělání a nabízet lidem sjednocení znamená jít proti jejich povaze.

Necítí zatím vnitřní potřebu. Porozumění musí přijít zevnitř, z touhy, která je vytvořena určitým způsobem. My toto už máme.

Vícekrát jsme dělali kongresy a různé akce, aby lidé pomocí nátlaku rozvíjeli v sobě toto přání. Stalo se to naší povahou, objevilo se vnitřní vnímání, most mezi integrálním vzděláním (já bych řekl nápravou) a kabalou.

V principu je to stejné, ale je to rozděleno do dvou fází. Spojením dohromady vytvoříme jeden systém, který už je vnímán jasněji a hladce.

Kromě toho máme pocit, že jsme povinni jít k lidem. Sjednotit kolem sebe miliony lidí, kteří chápou ideje, ale netlačit národy světa k židovskému náboženství. Činit vše tak, aby se dům Stvořitele stal domovem pro  všechny národy. Koneckonců – dům Stvořitele (Béjt midraš) je touha k odevzdání a lásce. Všechny naše sobecké částice po nápravě a správném spojení mezi sebou do něj musí vstoupit.

Pokud chceme přijít  k národům světa a vysvětlit jim, co je to skutečná Tóra, musíme se profilovat jako kabalisté. Z tohoto důvodu v zahraničí – v každé části světa – mluvím se všemi ve stejném jazyce – jazyce jednoty.

 Z pořadu „Tajemství věčné knihy“ 14/05/2014

 [# 153528]

Co člověku nejvíc brání v dosažení spojení?

Svátek ovocných stromů

Otázka: Dnes začíná židovský svátek „Tu bi-švat“. Co je jeho duchovním smyslem z hlediska kabaly?

Odpověď: Kabala se zabývá vývojem člověka do úrovně nejvyšší síly přírody. Tato síla je nám skrytá, ale v míře našeho růstu ji můžeme odhalit. Nejlepší symbol růstu je strom.

Proto 15. dne židovského měsíce švat („Tu bi-švat“) se slaví  „Nový rok stromů.“ V této době stromy začínají znovu růst, kvést, příroda se otáčí od podzimního úpadku směrem k létu, probouzí se a začíná kvést.

V tento den se také země Izrael otáčí k novému růstu, a proto jej slavíme. Tento svátek je spojen s ovocem, se všemi dary země a většinou s dary stromů. Není spojen s tím co pochází ze samotné země, tedy se zeleninou, ale s různými druhy ovoce. Lidé pijí víno a jedí ovoce.

Tento svátek reprezentuje růst člověka, protože člověk je strom v poli. Je řečeno v Tóře, že člověk ve svém životě  je jako strom v zahradě. A pokud chceme, aby měl dobré plody a nevyrostl jako divoký strom, musíme se o něj starat.

Zdůrazňuje se zde, že „Tu bi-švat“  je svátek nejen stromů, ale kulturních ovocných stromů. Tedy těch, o které se staráme a čekáme na jejich ovoce – jako od člověka, který se rozvíjí duchovně. V tomto případě je třeba starat se o strom: dezinfikovat kouřem ovoce, zalívat strom vodou,  chránit jej před mrazem, ořezat větve atd.

Existuje 39 druhů prací se stromy. A všechny jsou podobné duchovní práci, kterou je člověk povinen provést sám se sebou. Poté vyroste a bude mít správné plody.

Svátek „Tu bi-švat“ nám připomíná, abychom nezapomínali na to, že jsme ovocné stromy, které jsou povinny poskytnout dobré, sladké plody. Musíme o tom přemýšlet a správně pečovat jeden o druhého.

Otázka: A co jeto „plod“?

Odpověď: „Plod“ je to, co vyrostlo takovýmto způsobem a člověk to může oddělit od stromů a s požehnáním sníst. Plod v sobě kombinuje týmovou spolupráci Stvořitele a člověka. Člověk se staral o strom, snažil se ve všech směrech a Stvořitel dával světlo, všechny minerály ze země a ve výsledku dostali plod.

Celá práce člověka směřovala k tomu, že nyní může sníst tyto plody pro odevzdání, kvůli Stvořiteli.

Všechno nejlepší ke svátku „Tu bi-švat“ a přeji Vám, abyste vyrostli v dobré stromy.

[# 153323]

Z TV programu, ke svátků Tu bi- švat, 04.02.2015

Nezaměstnané pokolení Europy

Zpráva: Nezaměstnanost mladých lidí je závažným problémem a zdrojem sociální a politické nestability. Zaměstnání je spojeno nejen s příjmem, ale také s pocitem sebevědomí a společenským postavením.

Ve Španělsku a na Kypru je více než 90% lidí v dočasném pracovním poměru, nemohou najít trvalé zaměstnání. Ve Švédsku je míra nezaměstnanosti mladých lidí 23%. Ve Španělsku a Řecku míra nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 50%, stejně jako v Portugalsku, na Kypru, v Itálii a Chorvatsku.

V EU jako celku je míra nezaměstnanosti mladých lidí 21,9%. Pro EU tyto roční náklady dosahují 150 miliard euro. Pokud se to nezmění, je pro nezaměstnané mladé lidí v Evropě nebezpečí, že se stanou ztracenou generací.

Poznámka: Práce nebude, ale zaměstnanost závisí na vládě. Zaměstnanost a práce není totéž. Lidi je nutné zaměstnat, jinak zdivočí. Židé pro sebe vymysleli zaměstnání ve volném čase – studium a vzdělávání.

Je nutné všechny nezaměstnané posílat do „Školy života“ na celý den, musí být vzdělaní a pak musí převzít výchovu mladé generace – školáků a obecně se stát učiteli nové společnosti.