V tomto světě nejsou hříchy

Zohar, kapitola „Vaikra“, odst. 108: Jelikož hříchy nižších dělají škodu nahoře, – přináší oběť.
O té oběti je řečeno: „Za tyto vaše zločiny je vyhnána vaše matka“. Vždyť škoda z hříchů přivádí k nejednotnosti mezi Zeir Anpinem a Malchut, protože Malchut byla vyhnána kvůli hříchu. 

A oběť kterou přináší, přibližuje vyšší svět, tj. Zeir Anpin k nižšímu světu, tj. k Malchut. A tak se všechno stává jednotné.

Člověk se nikdy nepřipravuje ke hříchu. Pokud si je jist, že učiní hřích, nebude ho schopen zrealizovat, – pouze z nevědění, nebo pokud si myslí, že toto není hřích.
Není možné zhřešit před Stvořitelem – pouze pokud je skryt, ale v tomto případě se to nepočítá za hřích.
Všechny hříchy o kterých mluví věda kabala, se staly za sestupu vyšších sil ze shora dolu.
Cestou vzestupu zdola nahoru nikdy nehřešíme, pouze rozkrýváme hříchy, které v nás existují od Něj od počátku.
Stvořitel stvořil zlo a větší nebo jiné zlo není možné způsobit. Obrátil se v Svoji protikladnost, zavedl tuto protikladnost v nás a postupně nám to rozkrývá.
Všechno zlo, které teď v sobě rozkrýváme, je pouze malou mírou naší protikladnosti Stvořiteli, nacházející se v nás.
Cestou vzestupu po žebříku ke světu nekonečna v sobě budeme více a více rozkrývat Jeho protikladnost, dokud v nás Stvořitel nerozkryje na úrovni nekonečna v plné míře protikladnosti Sebe. Zlo v nás bude hodně velké, – ale spolu s tím budeme mít sílu odporu.

[#14478]

Z lekce z knihy Zohar, 20.05.2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: