Daily Archives: 5. 7. 2014

Čeho se musíme bát?

Otázka: Bojím se, protože cítím nebezpečí neštěstí a válek po celém světě. Co mohu udělat pro Stvořitele, pro svět, aby zabránil přicházejícím katastrofám?
Odpověď: Stvořitel je soběstačný, nic nepotřebuje. Co Mu můžete dát, pokud je dokonalý? Naším úkolem je pomoct světu. Právě tímto se zabýváme, studujeme to, co je zapotřebí udělat pro tento svět, aby rozkryl Stvořitele. Bát se války není třeba, musíme pracovat ne ze strachu i když je to také dobré, ale strach musí být jiný: ne kvůli tomu co bude se mnou a se světem, ale proto, že nedokážu splnit poslání, kvůli kterému jsem se narodil. Takže není zapotřebí se bát. Je to pravda a Baal HaSulam o tom píše, že je možné, že bude 3. nebo i 4. světová válka, ale nemyslím si, že je to tak aktuální. Teď vycházíme na takový úroveň, kdy se všechno mění. Musíme se intenzivně zabývat šířením a dělat to ne ze strachu, ale protože je to skutečně nejdůležitější práce Stvořitele.

[#138795]

Z besedy 9.6.2014