Daily Archives: 5. 6. 2014

Spojení anuluje všechny rozpory

Otázka: Jak zkombinovat dva principy: „Nikdo mi nepomůže kromě mě samotného“ a „Není nikdo kromě Něj“?
Odpověď: Naším úkolem je přejít ke stavu, ve kterém není čas, místo ani pohyb. Toto znamená, že není žádný rozdíl mezi pozvednutím a propadem. I když rozkrývám největší zlo, ostrý meč je přiložen k mému krku a i v tuto chvíli nesmím pochybovat o milosrdenství Stvořitele. Žádné stavy nemizí, my se nad nimi pouze pozvedáme.
Přání potěšit se musí úplně zemřít a proto se od něj odsekává kousek po kousku, ale my to vnímáme jako největší potěšení. Vždyť je to pro nás nejen obyčejná nezbytnost, které se nejde vyhnout, ale i příprava nádoby, která proměňuje ve skutečné světlo realizace činů odevzdání.
V nejhorších stavech jde vidět důležitost víry a odevzdání a proto se do nich můžeme zamilovat. Všechno záleží na důležitosti, kterou dáváme Stvořiteli a odevzdávání mu. Tímto zvětšujeme svoji nádobu natolik, nakolik se dokážeme obrátit ke konání pro potěšení Stvořitele.
Stvořitel nám rozkrývá všechny nenapravené vlastnosti našeho srdce a rozumu, kterými k němu nejsme přilepeni, od těch nejlehčích do těch nejtěžších. Musíme nad nimi zvítězit, pozvedáme se po úrovních tím, že zůstáváme ve všelijakých stavech ve spojení se Stvořitelem.
Tímto spojujeme rčení „Nikdo mi nepomůže kromě mě samotného“ a „Není nikdo kromě Něj“. Spojení anuluje rozdíl mezi těmito dvěma principy.
[#136570]
Z přípravy na lekci, 03.06.2014