Černá písmena, která popisují světlo

Dr. Michael Laitman

Ve spiritualitě nejsou písmena ani symboly, jejichž prostřednictvím ji lze pochopit. Spiritualita je chápána pouze smysly, které se v nás postupně budují. Baal HaSulam píše v dopise 14: „Veškeré násobení v duchovnosti spoléhá na písmena, která jsou vytažena z materiality tohoto světa …,“ což znamená, ze stavů, jimiž člověk prochází, jak je psáno: (Izaiáš 45:7) „… a tvořím tmu.“

Nejsme připraveni pochopit Světlo, vnímáme ho podle jeho nepřítomnosti, jako černá písmena na bílém pozadí. V takové formě dosáhneme uvědomění světla, ze tmy, z problémů, z nedostatku světla.

Člověk nemá smysly pro objevování Stvořitele, objevování vlastnosti dávání. Nezná, nerozumí a necítí to. Nachází se to nad ním. Vysvětlit odevzdání je pro nás jako učit psa být člověkem: pochopit, cítit a dělat rozhodnutí jako člověk. To je prostě nemožné.

Každý se rodí na úrovni zvířete, jak je řečeno: (Job 11:12), „… z divokého osla narodí se člověk.“ A jen Světlo, které je námi přitahováno v nás buduje úroveň Adam (člověk). Tedy vyžadujeme všechny druhy „písmen“, které jsou v nás vybudovány z temnoty. Dostane se k nám nějaký druh osvícení, nějaké malé odhalení a najednou se odhalí všechny druhy nedostatků a problémů. Tedy nad tímto rozdílem jednoho oproti druhému se učíme o různých stavech, dokud nejsou všechny spojeny do duchovních pocitů a rozlišení.

[131544]

Z 1. části denní lekce kabaly 2/4/14, spisy Baal HaSulam

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: