Daily Archives: 14. 4. 2014

Černá písmena, která popisují světlo

Dr. Michael Laitman

Ve spiritualitě nejsou písmena ani symboly, jejichž prostřednictvím ji lze pochopit. Spiritualita je chápána pouze smysly, které se v nás postupně budují. Baal HaSulam píše v dopise 14: „Veškeré násobení v duchovnosti spoléhá na písmena, která jsou vytažena z materiality tohoto světa …,“ což znamená, ze stavů, jimiž člověk prochází, jak je psáno: (Izaiáš 45:7) „… a tvořím tmu.“

Nejsme připraveni pochopit Světlo, vnímáme ho podle jeho nepřítomnosti, jako černá písmena na bílém pozadí. V takové formě dosáhneme uvědomění světla, ze tmy, z problémů, z nedostatku světla.

Člověk nemá smysly pro objevování Stvořitele, objevování vlastnosti dávání. Nezná, nerozumí a necítí to. Nachází se to nad ním. Vysvětlit odevzdání je pro nás jako učit psa být člověkem: pochopit, cítit a dělat rozhodnutí jako člověk. To je prostě nemožné.

Každý se rodí na úrovni zvířete, jak je řečeno: (Job 11:12), „… z divokého osla narodí se člověk.“ A jen Světlo, které je námi přitahováno v nás buduje úroveň Adam (člověk). Tedy vyžadujeme všechny druhy „písmen“, které jsou v nás vybudovány z temnoty. Dostane se k nám nějaký druh osvícení, nějaké malé odhalení a najednou se odhalí všechny druhy nedostatků a problémů. Tedy nad tímto rozdílem jednoho oproti druhému se učíme o různých stavech, dokud nejsou všechny spojeny do duchovních pocitů a rozlišení.

[131544]

Z 1. části denní lekce kabaly 2/4/14, spisy Baal HaSulam

Silné spojení se skupinou

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co to znamená být opravdu spojen se skupinou správným způsobem?

Odpověď: Nazývá se to vidět svou budoucnost, všechny další kroky směrem k cíli, přijímání odměny; je to všechno o mém poznání, které je jen ve spojení s přáteli. A přátelé nejsou fyzické tváře.

Abych mohl být s nimi spojen, nestačí se obejmout a tančit společně s nimi; spíše, je nutné sjednotit se do jednoho srdce, do jednoho přání.

Tuto touhu je třeba nalézt mimo nás, jakoby srdce vyšlo z mého těla a spojilo se se všemi ostatními srdci. Pokud má člověk sklon jako je tento, pak přes něj může pochopit, co radí kabalisté abychom udělali.

Všechny změny ve směru ke spojení srdcí budou správné, budou nám přirozeně, správně a vhodně ukazovat směr spojení.
[131864]
Z 1. části denní lekce kabaly 6/4/14, spisy Rabaš