Uzly a struny integrální sítě

Dr. Michael Laitman

 Otázka: Jaké úsilí musí člověk vynaložit aby dosáhl duchovního činu?

Odpověď: Úsilí by se mělo vztahovat pouze na spojení se skupinou, to je jediná věc, která nám chybí. Jsme výsledkem roztříštění, jsme jeho střepy, tedy všechny naše činnosti jsou zaměřeny pouze na spojení mezi námi.

Neexistuje nic v nikom z nás k nápravě! To je hořká chyba, neustále se nořit do sebe a obviňovat se. To je Klipa, která vysává z člověka všechny síly. Nemám v sobě nic k nápravě; pouze spojení mezi námi je třeba napravit.

To je těžká a fatální chyba, pokud bychom od ní upustili, dosáhli bychom korekce velmi rychle. Celý problém je, že nevěnujeme pozornost místu, kde opravdu musíme opravit nádobu, aby bylo dosaženo božství.

Pouze musíme napravit naše spojení. Nepotřebujeme hledět na sebe a ostatní: můžu být dobrý, můžu být špatný s hrůznými vlastnostmi, ale to není vůbec relevantní pro nápravu. Náprava je pouze pro spojení mezi námi.

Je to jako síť na volejbal, kde hlavní věcí jsou provazy a ne uzly. Všechny uzly jsou egoističtí a jednotliví lidé. Ty se objevily v našem světě, až do naší doby a jsou řídí silou. Ale dnes již nemohou ovládat, protože všechny naše síly přešly na struny. Započal zcela jiný přístup.

Takže v člověku samotném není nic k nápravě, jen jeho postoj ke skupině. Pouze zde je jeho svobodná volba a záruka realizována. Přesun důrazu z osobní nápravy na obecnou nápravu se nazývá přechodem z etiky, z morálky, k moudrosti spojení, k moudrosti kabaly.

Je velmi důležité pochopit tento přístup, protože stále ještě jednáme individualisticky a díváme se jen na sebe. Ale to nesouvisí s objevením zla nebo jeho nápravy. Proto se říká, že názor Tóry je opačný názoru mas, to znamená, i těm, kteří se chtějí napravit sami.

To určuje náš přístup ke všemu v životě: vzdělávání, kultuře a politice, což se radikálně liší od obvyklého. Je to zcela opačný postoj, protože nepřipisujeme žádnou důležitost tomu, čemu věnuje pozornost každý. Jaký smysl je v tom, zabývat se věcmi, pokud nepomáhají?

Celý svět je nyní v krizi, protože věnuje pozornost člověku, namísto věnování pozornosti nápravě spojení mezi lidmi. Proto všichni vládci ztrácejí svou sílu a schopnost ovládat, jak se svět stává více a více propojený.
[131020]
Z přípravy na denní lekci kabaly 27/3/14

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: