Jak dlouhých bude 400 let Vašeho exilu?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co symbolizuje 400 let exilu, které Stvořitel slíbil potomkům Abrahama?

Odpověď: Exil je objevení tužeb přijímat, které musí být napraveny. Jsou objevovány postupně skrze Vyšší Světlo, vrstvu po vrstvě, do té míry, do které ho můžeme tolerovat.

Jeden se trápí, jak je to těžké, další říká, že spí na hodině, třetí odtud zcela prchá, ale přes to všechno, někdo zůstane a bude schopen odhalit své zlo.

To se nazývá 400 let exilu: vyjasnění a objevení, že nejsme připraveni na spojení, ale přes to všechno to moc chceme. Z tohoto důvodu se to děje postupně a nikoliv najednou.

400 let (rok – Shana) symbolizuje 400 změn. Každá změna je težkost srdce a nová temnota, která přichází jako odměna za mé úsilí, touhu spojit se s přáteli. A teď cítím ještě větší potíže, chápu že nic pomůže. Odmítám spojení, nechci ho, jsem úplně rozdrcen zevnitř a nemám energii.

Necítím žádnou chuť ve spojení; Nemám k němu žádný vztah ani zájem o něj, a vše je pro mě uvnitř kompletně přeměněno! Tehdy jsem byl v jednom ohni, protože jsem chápal důležitost spojení, zatímco teď jsem úplně uhašen.

Musíme vidět, jak na nás Stvořitel pracuje, jak je připraven nás v okamžiku rozložit, zcela nás vyprázdnit. Kdysi jsem o tomto přemýšlel a snil, z celého srdce jsem byl přitahován; Byl jsem připraven upálit se jen pro dosažení požadovaného cíle. A nyní jsem připraven mluvit o všech možných nesmyslech, ještě horších než ten nejprimitivnější člověk na ulici.

Ale když překonám tento sestup díky spojení s přáteli, vzájemnou zárukou, a tak dále, říká se tomu, že jsem prošel jednu fázi exilu. Kolik etap, jako je tato, musím projít, aby byly pro mě považovány za 400 let? Nevím.Vykoupení probíhá ve spěchu, náhle, jako zázrak exodu z Egypta.
[131757]
Z 3. části denní lekce kabaly 26/3/14, Talmud Eser Sefirot

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: