Daily Archives: 10. 4. 2014

Jak dlouhých bude 400 let Vašeho exilu?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co symbolizuje 400 let exilu, které Stvořitel slíbil potomkům Abrahama?

Odpověď: Exil je objevení tužeb přijímat, které musí být napraveny. Jsou objevovány postupně skrze Vyšší Světlo, vrstvu po vrstvě, do té míry, do které ho můžeme tolerovat.

Jeden se trápí, jak je to těžké, další říká, že spí na hodině, třetí odtud zcela prchá, ale přes to všechno, někdo zůstane a bude schopen odhalit své zlo.

To se nazývá 400 let exilu: vyjasnění a objevení, že nejsme připraveni na spojení, ale přes to všechno to moc chceme. Z tohoto důvodu se to děje postupně a nikoliv najednou.

400 let (rok – Shana) symbolizuje 400 změn. Každá změna je težkost srdce a nová temnota, která přichází jako odměna za mé úsilí, touhu spojit se s přáteli. A teď cítím ještě větší potíže, chápu že nic pomůže. Odmítám spojení, nechci ho, jsem úplně rozdrcen zevnitř a nemám energii.

Necítím žádnou chuť ve spojení; Nemám k němu žádný vztah ani zájem o něj, a vše je pro mě uvnitř kompletně přeměněno! Tehdy jsem byl v jednom ohni, protože jsem chápal důležitost spojení, zatímco teď jsem úplně uhašen.

Musíme vidět, jak na nás Stvořitel pracuje, jak je připraven nás v okamžiku rozložit, zcela nás vyprázdnit. Kdysi jsem o tomto přemýšlel a snil, z celého srdce jsem byl přitahován; Byl jsem připraven upálit se jen pro dosažení požadovaného cíle. A nyní jsem připraven mluvit o všech možných nesmyslech, ještě horších než ten nejprimitivnější člověk na ulici.

Ale když překonám tento sestup díky spojení s přáteli, vzájemnou zárukou, a tak dále, říká se tomu, že jsem prošel jednu fázi exilu. Kolik etap, jako je tato, musím projít, aby byly pro mě považovány za 400 let? Nevím.Vykoupení probíhá ve spěchu, náhle, jako zázrak exodu z Egypta.
[131757]
Z 3. části denní lekce kabaly 26/3/14, Talmud Eser Sefirot

Čistý bílý chrám uvnitř duše

 

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je nejvíce viditelné znamení toho, že jsme v exilu?

Odpověď: Chceme dosáhnout vzájemného dávání a nemáme na to sílu; chceme Stvořiteli přinášet uspokojení, a to je možné jen prostřednictvím vzájemného dávání mezi námi. Naším cílem je vybudovat infrastrukturu nazývanou vzájemná záruka. Z neschopnosti to udělat se cítíme sami v exilu.

Vykoupení znamená, že naše touhy jsou organizovány, spojeny, zafixovány a propojeny tak, že získáme formu čistého dávání. To znamená, že na sebe berou podobu Stvořitele, odevzdávajícího a milujícího. Stavíme ze sebe model, příklad, formu podobnou Stvořiteli.

Existuje 125 úrovní podobnosti, 125 částí, v nichž můžeme zpodobnit vlastnost dávání, lásky, více a více a různými způsoby s těsnější a těsnější zárukou. To je práce Izraele a tato část se provádí v Egyptě, v poušti, dokud nedosáhneme vybudování prvního chrámu.

Musíme cítit všechny tyto stavy. Nemluvím o budování konstrukce z hlíny a cihel. Stavba je provedena z naší substance, z touhy, kterou napravujeme a bělíme, a pak z ní roste dům Keduša, Svatý chrám (Beit HaMikdash).
[131761]
Z 3. části denní lekce kabaly 26/3/14, Talmud Eser Sefirot

Uzly a struny integrální sítě

Dr. Michael Laitman

 Otázka: Jaké úsilí musí člověk vynaložit aby dosáhl duchovního činu?

Odpověď: Úsilí by se mělo vztahovat pouze na spojení se skupinou, to je jediná věc, která nám chybí. Jsme výsledkem roztříštění, jsme jeho střepy, tedy všechny naše činnosti jsou zaměřeny pouze na spojení mezi námi.

Neexistuje nic v nikom z nás k nápravě! To je hořká chyba, neustále se nořit do sebe a obviňovat se. To je Klipa, která vysává z člověka všechny síly. Nemám v sobě nic k nápravě; pouze spojení mezi námi je třeba napravit.

To je těžká a fatální chyba, pokud bychom od ní upustili, dosáhli bychom korekce velmi rychle. Celý problém je, že nevěnujeme pozornost místu, kde opravdu musíme opravit nádobu, aby bylo dosaženo božství.

Pouze musíme napravit naše spojení. Nepotřebujeme hledět na sebe a ostatní: můžu být dobrý, můžu být špatný s hrůznými vlastnostmi, ale to není vůbec relevantní pro nápravu. Náprava je pouze pro spojení mezi námi.

Je to jako síť na volejbal, kde hlavní věcí jsou provazy a ne uzly. Všechny uzly jsou egoističtí a jednotliví lidé. Ty se objevily v našem světě, až do naší doby a jsou řídí silou. Ale dnes již nemohou ovládat, protože všechny naše síly přešly na struny. Započal zcela jiný přístup.

Takže v člověku samotném není nic k nápravě, jen jeho postoj ke skupině. Pouze zde je jeho svobodná volba a záruka realizována. Přesun důrazu z osobní nápravy na obecnou nápravu se nazývá přechodem z etiky, z morálky, k moudrosti spojení, k moudrosti kabaly.

Je velmi důležité pochopit tento přístup, protože stále ještě jednáme individualisticky a díváme se jen na sebe. Ale to nesouvisí s objevením zla nebo jeho nápravy. Proto se říká, že názor Tóry je opačný názoru mas, to znamená, i těm, kteří se chtějí napravit sami.

To určuje náš přístup ke všemu v životě: vzdělávání, kultuře a politice, což se radikálně liší od obvyklého. Je to zcela opačný postoj, protože nepřipisujeme žádnou důležitost tomu, čemu věnuje pozornost každý. Jaký smysl je v tom, zabývat se věcmi, pokud nepomáhají?

Celý svět je nyní v krizi, protože věnuje pozornost člověku, namísto věnování pozornosti nápravě spojení mezi lidmi. Proto všichni vládci ztrácejí svou sílu a schopnost ovládat, jak se svět stává více a více propojený.
[131020]
Z přípravy na denní lekci kabaly 27/3/14