Daily Archives: 3. 4. 2014

Zmenšení „Já“ a rozšíření „My“

Dr. Michael LaitmanOtázka: Pokud v systému fungují jasné a absolutní zákony, jak může člověk vyvést systém z rovnováhy? Pokud není mimo přírodu?

Odpověď: Celý systém je propojen a pracuje podle absolutních zákonů. Ale v rámci tohoto uceleného systému je unikátní vrstva, která začíná růst, a ta se nazývá „člověk.“

Tato vrstva má schopnost otřást systémem, vyvést ho z rovnováhy, a pokaždé obnovit rovnováhu, a znovu vyvést z rovnováhy ještě více, a obnovit ji do větší rovnováhy. Pro tuto vrstvu s názvem „člověk“ jsou stále takové možnosti. Koneckonců, je to způsob, jak tato vrstva získává pocit a inteligenci celého systému, tím, že ho vyvádí z rovnováhy a obnovuje ji, znovu a znovu.

Jistě to tato vrstva nedělá vlastními silami: Systém vyjde z rovnováhy prostřednictvím jedinečného programu pro tuto vrstvu s názvem „člověk“. K dispozici jsou jedinečné schopnosti a vzorce, které vyvádějí systém z rovnováhy s ohledem na člověka. Vyšší svět se nezměnil, jen jeho obraz ve vztahu k nám, ve vztahu k bublině, ve které se nacházíme, se mění.

To se provádí tak, že se seznámíme se systémem a budeme vyžadovat, aby se dostal zpět do rovnováhy. Prostřednictvím našeho vědomí nedostatku rovnováhy a vyžadováním návratu do stavu rovnováhy, získáme inteligenci a emoce, seznámíme se s obecným programem celého systému. A pak začneme zmenšovat a rozšiřovat, vdechovat a vydechovat, a tímto způsobem se seznamujeme se systémem.

Otázka: Takže má člověk svobodnou volbu, nebo ne?

Odpověď: Svobodná volba člověka je ve scházení se s lidmi jako je on sám v tomto systému, společně požadující rovnováhu a chtějí navrátit systém do rovnováhy. Toto je jedinečná svoboda člověka. Je to pouze prostřednictvím práce ve skupině s lidmi, jako je on sám. Může postupně rozšiřovat vrstvu a zahrnout celé lidstvo, spojit se s nimi a vyžadovat rovnováhu a harmonii. Tento požadavek se nazývá modlitba nebo pozvedání MAN.

Musíme usilovat o změnu. Do té míry, do které se vyrovnáte se systémem, to začnete cítit. Do té míry, do které můžete zmenšit své „já“, do té míry zvětšujete a rozšiřujete „my“, a v této oblasti budete cítit rovnováhu a harmonii všech sil, které pracují ve skutečné přírodě. Teprve pak budete moci pochopit, co se děje.

Není větší radosti, než řešení potíží. Přesně svým zahrnutím do stavu rovnováhy a harmonie, ve které je vše vyvážené, přichází světlo shora, a vyplní všechny Kelim, to vytváří opravdovou radost.
[130849]
Ze 2. části denní lekce kabaly 21/3/2014, spisy Baal HaSulama